סיימתם עם מע"מ עם מס הכנסה ו...עדיין לא סיימתם הכל!
עכשיו יש לפנות לביטוח לאומי ולספר להם על העיסוק החדש ולהתחיל להוזיל כסף עבורם..

או שלא?

בביטוח לאומי יש תחילה להגדיר את המעמד של העובד כ"עצמאי" או "בעל הכנסה שלא מעבודה" (עצמאי שאינו עונה להגדרה)

מי מוגדר כעצמאי ?

מי שעונה על אחד מהתנאים האלה:

1. עוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע בממוצע לפחות.

2. הכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו שווה או עולה על 50% מהשכר הממוצע.

3. עוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע בממוצע לפחות, והכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו שווה או עולה על 15% מהשכר הממוצע.

שכר הממוצע נכון לשנת 2020 – 10,551 ₪.

עצמאי שאינו עונה על אף אחד מהתנאים האלה, ייחשב לעניין תשלום דמי ביטוח וזכאות לקצבאות כ"בעל הכנסה שלא מעבודה".

מתי עלי להודיע לביטוח לאומי ? מיד כדי שתהי' מבוטח כעצמאי, אחרת כל זמן שלא הודעת לביטוח לאומי אינך מבוטח גם אם תהי' חייב בתשלום דמי ביטוח.

כל זמן שלא הודעת על תחילת העיסוק אינך מבוטח, אבל כשתודיע להם תהי' מחויב בתשלום החל מתאריך תחילת העיסוק.

לכן חשוב מאוד להודיע מיד כדי לקבל את הזכויות המגיעות.

נחזור ונדגיש שפתיחת תיק בביטוח לאומי, הנה נפרדת מרשויות המס, יש להודיע להם בנפרד!

איך פותחים תיק ?

יש למלא טופס דין וחשבון רב שנתי, סעי' 1 - פרטים אישיים וסעי' 4 - פרטים על העיסוק החדש והיקף שעות עבודה צפוי כדי לקבוע לפי זה את ההגדרה הראשונה של העיסוק כ"עצמאי" או לא.

זה נכון שבעת פתיחת התיק יש קושי בהערכת היקף שעות העבודה וההכנסה הצפויה. חשוב מאד לכתוב הערכה נכונה ככל הניתן, כיוון שתהיה מבוטח בהתאם להכנסות שעליהן אתה מצהיר.

לדוגמה, אם תיפגע בעבודה, דמי הפגיעה מעבודה שתקבל עשויים להיות בהתאם להכנסות שעליהן הצהרת, גם אם ההכנסות שלך היו גבוהות יותר.

turkey-4223117_1920.jpg


ניתן לשנות את ההצהרה על ההכנסות פעם בשלושה חודשים, והביטוח לאומי יתקנו את המקדמות שעליך לשלם בהתאם - למידע נוסף על תיקון המקדמות לחץ כאן.

אם בסוף השנה ההכנסות שלך היו נמוכות יותר, יחזירו לך את דמי הביטוח העודפים ששילמת, ואם בסוף השנה ההכנסות שלך היו גבוהות יותר, תידרש לשלם את יתרת דמי הביטוח.

כמה תשלם דמי ביטוח לאומי ? (במידה והוגדרת כ"עצמאי")

עד להכנסה חודשית בסך 6,331 ₪ – 5.97%.

עד להכנסה חודשית בסך 44,020 ₪ - 17.83%

מעבר לזה ההכנסה פטורה מדמי ביטוח לאומי.

את תשלום דמי הביטוח יש לשלם כל חודש באחד מהאפשרויות הבאות:

1. הוראת קבע בבנק – בתשלום יתבצע מידי חודש ב 22 לחודש עבור החודש הקודם.

2. הוראת קבע בכרטיס אשראי – יש לשלוח טופס לסניף הביטוח לאומי או לתת למייצג או לפקיד בביטוח לאומי את פרטי האשראי.

3. תשלום אישי בכרטיס אשראי – מידי חודש באחת האפשרויות: באתר, מוקד טלפוני, מייצג.

4. מזומן – בבנק הדואר באמצעות דף תשלומים שקבלתם, לפי מועדי הדיווח.


אם ההכנסות גדלו או קטנו במהלך השנה?

יש להגיש בקשה לתיקון מקדמות ולצרף את המסמכים הנדרשים באמצעות האתר או בסניף.

לאחר הגשת הבקשה יש לוודא שהיא נקלטה וטופלה וגובה המקדמות אכן שונו כדי שלא לצבור חובות בביטוח לאומי.

ניתן להגיש בקשה לתיקון מקדמות פעם אחת בכל רבעון.סגירת תיק בביטוח לאומי

יש למלא טופס דין וחשבון רב שנתי, סעי' 1 - פרטים אישיים וסעי' 4 – מאיזה תאריך העסק נסגר, מה העיסוק הנוכחי.

חשוב להקפיד להגיש את הטופס כמה שיותר קרוב לסגירת התיק אחרת יתכן והביטוח לאומי יסגור את התיק רק מהמועד בו הוגשה הבקשה