בית שמש

 1. ort
 2. התותח
 3. דיוק רב
 4. Yerushalmit
 5. התותח
 6. דודינקה
 7. עירונית10
 8. ממלמלת
 9. אבי אביטל
 10. אהבת עולם
 11. אדר' תחיה גודמן
 12. כוכב
 13. Yerushalmit
 14. אילה ayala
 15. אילה ayala
 16. כוכבת
 17. sheyna
 18. sheyna
 19. sheyna
 20. אנוכי