בית שמש

  1. משה בר
  2. ששולמן
  3. ציפי ליבוביץ
  4. שיפט
  5. כוכבת