בית שמש

  1. Yael OK
  2. פוזי
  3. משה בר
  4. ששולמן
  5. ציפי ליבוביץ
  6. שיפט
  7. כוכבת