שיתוף

 1. מ. ברא"י
 2. ליפסקר
 3. אילה רובינפלד
 4. איתמר ט
 5. צביבה
 6. צביבה
 7. צביבה
 8. דיסי
 9. ליפסקר
 10. אילה רובינפלד
 11. רחלי שדמי
 12. רחלי שדמי
 13. חישוקים
 14. Y.E.S violinist
 15. מ. ברא"י
 16. מ. ברא"י
 17. איתמר ט
 18. ר. קורלנסקי
 19. מ. ברא"י
 20. מ. ברא"י