נטפרי

 1. בר בי רב
 2. חלבית
 3. חיוך
 4. בר בי רב
 5. מעצבת10
 6. חיבור*
 7. חיבור*
 8. אחד תם
 9. היוש
 10. דניאל.
 11. פוזי
 12. שרמט
 13. פנינה מ
 14. גלינג
 15. טראמפ
 16. & דודי אברהם
 17. שטרודלים