נטפרי

 1. חלבית
 2. חיוך
 3. בר בי רב
 4. מעצבת10
 5. חיבור*
 6. חיבור*
 7. אחד תם
 8. היוש
 9. דניאל.
 10. פוזי
 11. שרמט
 12. פנינה מ
 13. גלינג
 14. טראמפ
 15. & דודי אברהם
 16. שטרודלים