בס"ד

כעובד - מה הזכויות שלי במהלך החגים ?

ערב חג

שעות עבודה לא יעלו על 7 שעות, מה שמעבר ייחשב כשעה נוספת.

ישנם עסקים שיש להם הסכמים קיבוציים שמסדירים את נושא ערבי החג בצורה אחרת והמעביד כמובן מחויב לנהוג לפי ההסכמים האלו אם ישנם.

מקום עבודה אשר במשך כמה שנים הנהיג שעות עבודה אחרות (לדוגמא: 4 או 5) מחייב את המעביד להמשיך ולנהוג כך.

יום חופשה – אם עובד בוחר לקחת יום חופשה באחר מערבי החגים יש להודיע ע"כ 30 יום מראש למעסיק. יקוזז מימי החופשה הצבורים יום חופש מלא, גם אם מדובר ביום עבודה שבו פחות שעות עבודה. אלא אם במקום העבודה יש הסכם המסדיר אפשרות של קיזוז ימי חופשה חלקיים.

ימי החג

עובד חודשיאינו זכאי לתוספת עבור החג ומקבל את המשכורת החודשית הרגילה. בתנאי כמובן שעבד את מלא הימים שבהם הוא נדרש לעבוד.

גם עובד חדש זכאי למשכורת מלאה ללא ניכוי ימי החג.

עובד יומי/שעתי – יהי' זכאי לתשלום עבור ימי החג בתנאי שעובד כבר שלושה חדשים במקום, גם לא נעדר מהעבודה ביום שלפני ואחרי החג אלא בהסכמת המעביד.

ימי חג - החלים בשבת – לא יקבל עבורם תשלום, היות ובסופו של דבר הוא לא הי' אמור לקבל שכר עבור אותו יום עבודה.

לגבי ימים אחרים שהעובד אינו עובד בהם האם יהי' זכאי לתשלום עבור הימים האלו אין התייחסות והוא נתון לפרשנות...

כמה אקבל ?

היות ואין הגדרה מדויקת מהו "תשלום מלא" לכן עובד הזכאי לתשלום מלא עבור ימי החג יקבל בד"כ לפי שכר של יום עבודה ממוצע ב 3 החודשים האחרונים, בפסיקה ישנם עוד אופנים לחשב את התשלום המלא לפי שכר יום עבודה או לפי אחוזי המשרה של אותו עובד.

חול המועד

מבחינת החוק הינם ימי עבודה רגילים, אולם במקומות עבודה רבים בד"כ העסק סגור בימים אלו ומוציאים את העובדים לחופשה, ישנם מעסיקים שנותנים על חשבונם חלק מימי חול המועד, כמובן שהסדר שהונהג אצל המעסיק הוא הקובע ועליו להודיע ע"כ לעובדים מראש.

מצד החוק אין התייחסות לכמה שעות עבודה מותר לעבוד בחול המועד, אבל מקובל בד"כ שגם מי שנאלץ לעבוד בחול המועד עובד פחות שעות.

שי לחג

מעסיקים נוהגים בד"כ לתת שי לחג לעובדים אבל אין חובה כזו, במידה ומעסיק נוהג לתת כל חג שי, נוהג זה הופך לחלק מתנאי העבודה המחייבים אותו להמשיך ולנהוג כך.

לתשומת לב המעסיק חובה לזקוף שווי בתלוש השכר בגובה השי שניתן לעובד.