שירים

  1. אסיסא
  2. רושם
  3. Yael OK
  4. מסתודד
  5. rachelita
  6. תילי5565
  7. עימודעילית
  8. ללי שלי