עוסק פטור

  1. אסיסא
  2. תמימה
  3. אלחנן1611
  4. כוכבת
  5. יוני מקרוני