אנדרואיד

 1. יצחק למפרט
 2. פניני ארבלי
 3. אבן שלמה
 4. מרדכי היהודי
 5. HP079
 6. מטאלי
 7. מרדכי היהודי
 8. karyera
 9. בר בי רב
 10. בר בי רב
 11. javaScript
 12. נחמי ווייס
 13. HP079