חרדים חדשות המגזר | כל מה שקורה בציבור החרדי

טראמפ 2024

צוות הנהלה
מנהל
מנוי פרימיום
עריכה תורנית
בהמשך לחשיפת הפרגוד: על החלטת 'העדה החרדית' להסיר השגחה ממפעל שקדיה בגלל חמץ שהגיע למפעל בפסח, מחזיקי הדת החליטו להשאיר את הכשרות


בד"צ מחזיקי הדת הכריע אתמול (יום העצמאות) להשאיר את הכשרות למפעל שקדיה שקיבל סחורת חמץ בפסח.

במחזיקי הדת נפגשו עם בעלי המפעל שהסביר:
1. הסחורה של החמץ הגיעה מחו"ל ולא היה ניתן לתאם שלא יגיע בחג

2. רק עובדים זוטרים יהודים ונכרים פרקו את הסחורת חמץ (כנראה במפעל הזה נוהגים הבעלים והמנהלים לפרוק בעצמם סחורות)

3. כל הסחורת חמץ שהגיעה בפסח נשרפה כליל

4. עוד הוסכם מהיום הכשרות עצמה תקבל את הסחורה

1715762853698.png
 

בא לי

משתמש מקצוען
מנוי פרימיום
🔔קרבות פרוטקציה מי יזכה לעלות להר : המתווה המתגבש יאפשר ל-30 איש בו זמנית להיות על הר מירון בל"ג בעומר, מלבד עיתונאים ואנשי כוחות הביטחון שיוכלו לעלות על ההר חוץ מה-30. השר פרוש יקבל סמכות לקבוע מי הם ה-30. בינתיים יש וויכוח בין גורמי המקצוע, האם תהיה יד חופשית לעיתונאים להיכנס. המשטרה תאכוף כניסה של אנשים שאינם תושבי המקום ושאינם כלולים באישורים שינפיק משרד י-ם. (רבינא)
 

טראמפ 2024

צוות הנהלה
מנהל
מנוי פרימיום
עריכה תורנית
רגעי הוד בבית משפחת סטראלאוויטש בוויליאמסבורג,

ביקור פתע היסטורי ודרמטי, של כ"ק האדמור מקהל חסידים שליט"א, באכסניית גאון החסד הרה"ח ר' יצחק דוד ראטמאן שליט"א

חרדת קודש אפפה את משפחת סטראלאוויטש בוויליאמסבורג, כאשר לפתע הופיע מרן כ"ק האדמו"ר מקהל חסידים שליט"א בפתח הבית, וביקש לפגוש את שר החסד הרה"ח ר' יצחק דוד רוטמן שליט"א שזכה להקדיש ש"ש רק לפני שבוע להציל את אחותו במסי"נ ממש.

קדם לביקור זה, כאשר כ"ק האדמו"ר שליט"א הגיע לעיר ל6 שעות בודדות מלאות בפעולות קודש למען מגבית למוסדות, כאשר כל דקה ודקה מחושבת היטב, כשאר סיפר העסקן החשוב הרב יצחק מארקאוויטש, לכ"ק האדמו"ר שליט"א, כי שר החסד הרה"ח ר' יצחק דוד ראטמאן שליט"א מתאכסן כאן בעיר אחרי הניתוח שבו הציל את חיי אחותו, מששמע כ"ק האדמו"ר שליט"א כי הוא נמצא בעיר, מיד הודיע לבני ביתו כי הוא מוכרח לבקר את הרה"ח ר' יצחק דוד שליט"א ולזכות לראות אדם חשוב כל כך שזכה למצווה כבירה זו, כ"ק האדמו"ר שליט"א דחה חלק מביקוריו שתוכננו לאותו היום בכדי לקיים ביקור חשוב זו, ר' יצחק דוד מספר כי הודיע לעסקן החשוב הרב מארקאוויטש, כי המעלית בבנין אינו פעיל וכי הוא מתאכסן בבית הרב סטראלאוויטש בקומה חמישית ועל כן מפני כבודו של כ"ק האדמו"ר, יש לתקן את המעלית לפני בואו, הרב מארקאוויטש הבטיח שהוא ידאג לעניין זה, שר החסד ר' יצחק דוד מספר בהתרגשות כי לפתע שמע דפיקות בדלת וכבר עלה בליבו החשש שמא כ"ק האדמור שליט"א הקדים אותו ולכן הלביש עצמו בכובע עליון כראוי, והכן פתח את הדלת ועמד שם כמתעלף, כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א הופיע בכל הדרו, ומאור פניו האציליים המקרבים את הלבבות ומשברים כל קושי, בחיוך של שמחת מצווה, קידם את פני שר החסד ר' יצחק דוד וברגשי קודש, כאשר לא מסתיר את התרגשותו, לראות פני האיש אשר זכה למצווה נשגבה גדולה וכבירה, אשר לא כל בר נש זוכה בכל ימי חיו,

האדמו"ר שליט"א התישב בניחותא כאילו יש לו כל הזמן שבעולם והתעניין על מצב הרפואי של הרב יצחק דוד, וכאשר תמה הרב יצחק דוד על הטירחה הגדולה ועוד לעלות 5 קמות על מה ולמה? ענה כ"ק האדמו"ר שליט"א מיד בתמיה, וכי בכדי לראות אתרוג מהודר ונקי מכל רבב לא העלה 5 קומות???, האדמו"ר המשיך בדברות קודש ובסיפורי צדיקים על המצווה הנשגבה והחשובה, ועל הזכות הגדולה שנפל בידי הרב יצחק דוד כמו"כ העתיר בברכות להחלמתו המהירה והשלימה ברמ"ח איבריו ושס"ה גידיו, יצויין כי כ"ק האדמו"ר שליט"א אף התעניין על מצב אחותו ועל כל פרטי הניתוח, משל מדובר בניתוח של בנו עצמו, בהמשך אף התקשר ישירות אל האחות שעדיין מאושפזת בביה"ח קאלאמביא, ואף העריף מברכותיו, שתחלים אף היא במהרה ויוכלו שניהם לחזור במהרה לארץ הקודם לבני ביתם המחכים להם בכליון עיניים,

כ"ק האדמו"ר התקשה אף להסתיר את התרגשותו מעצם הביקור לשהות במחיצת שר החסד הרב ר' יצחק דוד, אך מפני לוח הזמנים הצפופה כאמור, לכן נאלץ לקצר את הביקור, כאשר גם ביקור זה היה ארוך יחסית כ20 דקות לפחות הקדיש מסדר יומו העמוס עד למאוד....

ביקורו הותיר רב רושם וכאשר הגיע הידיעה כאן בארץ הקודש בשעות הבוקר המוקדמות הופתעו בני המשפחה על הידיעה המרעישה, עד כמה שינה כ"ק האדמו"ר מסדר יומו העמוס, ועל הביקור יוצא הדופן לו זכה ר' יצחק דוד.

יצויין כי אין השיחה היחידה לו זכה הרב יצחק דוד, קדם לזה הרב הצדיק ר' אלימלך בידרמאן שהתקשר ג"כ בהתעניינות והעריף מברכותיו, כמו"כ הרב הצדיק ר' יהושע דוד טורצין שאף פרץ בבכי לשמע הזכות לו זכה ר' יצחק והדגיש שוב ושוב כי מדובר במצווה גדולה מאוד מאוד, גם ראש הישיבה ר' בנימין פינקל דיבר עמם ואף הבטיח כי יראו בע"ה הפתעות גדולות לטובה...
 

מייל

משתמש פעיל
רגעי הוד בבית משפחת סטראלאוויטש בוויליאמסבורג,

ביקור פתע היסטורי ודרמטי, של כ"ק האדמור מקהל חסידים שליט"א, באכסניית גאון החסד הרה"ח ר' יצחק דוד ראטמאן שליט"א

חרדת קודש אפפה את משפחת סטראלאוויטש בוויליאמסבורג, כאשר לפתע הופיע מרן כ"ק האדמו"ר מקהל חסידים שליט"א בפתח הבית, וביקש לפגוש את שר החסד הרה"ח ר' יצחק דוד רוטמן שליט"א שזכה להקדיש ש"ש רק לפני שבוע להציל את אחותו במסי"נ ממש.

קדם לביקור זה, כאשר כ"ק האדמו"ר שליט"א הגיע לעיר ל6 שעות בודדות מלאות בפעולות קודש למען מגבית למוסדות, כאשר כל דקה ודקה מחושבת היטב, כשאר סיפר העסקן החשוב הרב יצחק מארקאוויטש, לכ"ק האדמו"ר שליט"א, כי שר החסד הרה"ח ר' יצחק דוד ראטמאן שליט"א מתאכסן כאן בעיר אחרי הניתוח שבו הציל את חיי אחותו, מששמע כ"ק האדמו"ר שליט"א כי הוא נמצא בעיר, מיד הודיע לבני ביתו כי הוא מוכרח לבקר את הרה"ח ר' יצחק דוד שליט"א ולזכות לראות אדם חשוב כל כך שזכה למצווה כבירה זו, כ"ק האדמו"ר שליט"א דחה חלק מביקוריו שתוכננו לאותו היום בכדי לקיים ביקור חשוב זו, ר' יצחק דוד מספר כי הודיע לעסקן החשוב הרב מארקאוויטש, כי המעלית בבנין אינו פעיל וכי הוא מתאכסן בבית הרב סטראלאוויטש בקומה חמישית ועל כן מפני כבודו של כ"ק האדמו"ר, יש לתקן את המעלית לפני בואו, הרב מארקאוויטש הבטיח שהוא ידאג לעניין זה, שר החסד ר' יצחק דוד מספר בהתרגשות כי לפתע שמע דפיקות בדלת וכבר עלה בליבו החשש שמא כ"ק האדמור שליט"א הקדים אותו ולכן הלביש עצמו בכובע עליון כראוי, והכן פתח את הדלת ועמד שם כמתעלף, כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א הופיע בכל הדרו, ומאור פניו האציליים המקרבים את הלבבות ומשברים כל קושי, בחיוך של שמחת מצווה, קידם את פני שר החסד ר' יצחק דוד וברגשי קודש, כאשר לא מסתיר את התרגשותו, לראות פני האיש אשר זכה למצווה נשגבה גדולה וכבירה, אשר לא כל בר נש זוכה בכל ימי חיו,

האדמו"ר שליט"א התישב בניחותא כאילו יש לו כל הזמן שבעולם והתעניין על מצב הרפואי של הרב יצחק דוד, וכאשר תמה הרב יצחק דוד על הטירחה הגדולה ועוד לעלות 5 קמות על מה ולמה? ענה כ"ק האדמו"ר שליט"א מיד בתמיה, וכי בכדי לראות אתרוג מהודר ונקי מכל רבב לא העלה 5 קומות???, האדמו"ר המשיך בדברות קודש ובסיפורי צדיקים על המצווה הנשגבה והחשובה, ועל הזכות הגדולה שנפל בידי הרב יצחק דוד כמו"כ העתיר בברכות להחלמתו המהירה והשלימה ברמ"ח איבריו ושס"ה גידיו, יצויין כי כ"ק האדמו"ר שליט"א אף התעניין על מצב אחותו ועל כל פרטי הניתוח, משל מדובר בניתוח של בנו עצמו, בהמשך אף התקשר ישירות אל האחות שעדיין מאושפזת בביה"ח קאלאמביא, ואף העריף מברכותיו, שתחלים אף היא במהרה ויוכלו שניהם לחזור במהרה לארץ הקודם לבני ביתם המחכים להם בכליון עיניים,

כ"ק האדמו"ר התקשה אף להסתיר את התרגשותו מעצם הביקור לשהות במחיצת שר החסד הרב ר' יצחק דוד, אך מפני לוח הזמנים הצפופה כאמור, לכן נאלץ לקצר את הביקור, כאשר גם ביקור זה היה ארוך יחסית כ20 דקות לפחות הקדיש מסדר יומו העמוס עד למאוד....

ביקורו הותיר רב רושם וכאשר הגיע הידיעה כאן בארץ הקודש בשעות הבוקר המוקדמות הופתעו בני המשפחה על הידיעה המרעישה, עד כמה שינה כ"ק האדמו"ר מסדר יומו העמוס, ועל הביקור יוצא הדופן לו זכה ר' יצחק דוד.

יצויין כי אין השיחה היחידה לו זכה הרב יצחק דוד, קדם לזה הרב הצדיק ר' אלימלך בידרמאן שהתקשר ג"כ בהתעניינות והעריף מברכותיו, כמו"כ הרב הצדיק ר' יהושע דוד טורצין שאף פרץ בבכי לשמע הזכות לו זכה ר' יצחק והדגיש שוב ושוב כי מדובר במצווה גדולה מאוד מאוד, גם ראש הישיבה ר' בנימין פינקל דיבר עמם ואף הבטיח כי יראו בע"ה הפתעות גדולות לטובה...
מה הסיפור של יצחק דוד ומיהו אם אפשר יותר פרטים ומה המקור של הכתיבה
 

טראמפ 2024

צוות הנהלה
מנהל
מנוי פרימיום
עריכה תורנית
מרדכי הלפרין: ועד הישיבות שלח מכתב התראה לראשי הישיבות: אחרי התייעצות עם גורמים משפטיים בכירים - על התלמידים להיזהר מלחרוג משהייה ארוכה בחו"ל גם למטרות לימודים ולהקפיד ללמוד בישיבה "מוכרת", אחרת זה יפגע חוקית במעמד בן הישיבה

1716140977821.png
 

טראמפ 2024

צוות הנהלה
מנהל
מנוי פרימיום
עריכה תורנית
חבר בד"ץ שארית ישראל ורבה של בני ברק הגרש"צ רוזנבלט יצא היום לשדה בקיבוץ עין חרוד לקצור חיטים לחג הפסח תשפ"ה עבור מאפיית מצות חבורה בית שמש שבכשרות הבד"ץ

1716204551448.png
 

טראמפ 2024

צוות הנהלה
מנהל
מנוי פרימיום
עריכה תורנית
האדמו"ר מזועהיל הבוקר באתרא קדישא מירון בלימוד קודם התפילה

1716981945676.png
 

טראמפ 2024

צוות הנהלה
מנהל
מנוי פרימיום
עריכה תורנית
שגריר שוויץ בישראל מר אורס בוכר בביקור במעונו של הגרב"ד פוברסקי.

1717091652860.png
 

טראמפ 2024

צוות הנהלה
מנהל
מנוי פרימיום
עריכה תורנית
הבוקר ערך הגה"צ רבי דב קוק תפילה בקברו של רבי מאיר בעל הנס, רבי יוחנן בן נורי, ורב כהנא. בטבריה

1717164209313.png
 

טראמפ 2024

צוות הנהלה
מנהל
מנוי פרימיום
עריכה תורנית
קבלת פנים מלכותית למרן הראש״ל הגאון הגדול רבנו שלמה משה עמאר שליט״א בבונוס איירס ארגנטינה.
 

קבצים מצורפים

  • VID-20240531-WA0539.zip
    4 MB · צפיות: 43

טראמפ 2024

צוות הנהלה
מנהל
מנוי פרימיום
עריכה תורנית
הגאון הרב מנשה זליכה שליט"א רבה של פרדס כץ בקיום מצות לקט שכחה ופאה בהשתתפות תושבי העיר בערב שבת בחוקותי בפרדס באזור מזכרת בתיה.

1717348438169.png
 

טראמפ 2024

צוות הנהלה
מנהל
מנוי פרימיום
עריכה תורנית
את השיחה הקבועה בהיכל ישיבת מיר כהכנה ל'מתן תורה" שנהגו למסור גדולי הדור הגראי"ל שטינמן והגר"ג אדלשטיין זצ"ל ימסור ביום רביעי הקרוב הגרמ"ה הירש.

1717348478660.png
 

טראמפ 2024

צוות הנהלה
מנהל
מנוי פרימיום
עריכה תורנית
האדמו"ר מויז'ניץ ערך מסיבת פרידה והוקרה והעניק מתנה יוקרתית מנורה מכסף לבעל האכסניא בעיר אשדוד הנגיד אורי מור יוסף שאירח את האדמו"ר כחודש ימים אצלו בוילה

1717350884687.png
 

אולי מעניין אותך גם...

אשכולות דומים

הפרק היומי

הפרק היומי! כל ערב פרק תהילים חדש. הצטרפו אלינו לקריאת תהילים משותפת!


תהילים פרק יח

א לַמְנַצֵּחַ לְעֶבֶד יְהוָה לְדָוִד אֲשֶׁר דִּבֶּר לַיהוָה אֶת דִּבְרֵי הַשִּׁירָה הַזֹּאת בְּיוֹם הִצִּיל יְהוָה אוֹתוֹ מִכַּף כָּל אֹיְבָיו וּמִיַּד שָׁאוּל:ב וַיֹּאמַר אֶרְחָמְךָ יְהוָה חִזְקִי:ג יְהוָה סַלְעִי וּמְצוּדָתִי וּמְפַלְטִי אֵלִי צוּרִי אֶחֱסֶה בּוֹ מָגִנִּי וְקֶרֶן יִשְׁעִי מִשְׂגַּבִּי:ד מְהֻלָּל אֶקְרָא יְהוָה וּמִן אֹיְבַי אִוָּשֵׁעַ:ה אֲפָפוּנִי חֶבְלֵי מָוֶת וְנַחֲלֵי בְלִיַּעַל יְבַעֲתוּנִי:ו חֶבְלֵי שְׁאוֹל סְבָבוּנִי קִדְּמוּנִי מוֹקְשֵׁי מָוֶת:ז בַּצַּר לִי אֶקְרָא יְהוָה וְאֶל אֱלֹהַי אֲשַׁוֵּעַ יִשְׁמַע מֵהֵיכָלוֹ קוֹלִי וְשַׁוְעָתִי לְפָנָיו תָּבוֹא בְאָזְנָיו:ח וַתִּגְעַשׁ וַתִּרְעַשׁ הָאָרֶץ וּמוֹסְדֵי הָרִים יִרְגָּזוּ וַיִּתְגָּעֲשׁוּ כִּי חָרָה לוֹ:ט עָלָה עָשָׁן בְּאַפּוֹ וְאֵשׁ מִפִּיו תֹּאכֵל גֶּחָלִים בָּעֲרוּ מִמֶּנּוּ:י וַיֵּט שָׁמַיִם וַיֵּרַד וַעֲרָפֶל תַּחַת רַגְלָיו:יא וַיִּרְכַּב עַל כְּרוּב וַיָּעֹף וַיֵּדֶא עַל כַּנְפֵי רוּחַ:יב יָשֶׁת חֹשֶׁךְ סִתְרוֹ סְבִיבוֹתָיו סֻכָּתוֹ חֶשְׁכַת מַיִם עָבֵי שְׁחָקִים:יג מִנֹּגַהּ נֶגְדּוֹ עָבָיו עָבְרוּ בָּרָד וְגַחֲלֵי אֵשׁ:יד וַיַּרְעֵם בַּשָּׁמַיִם יְהוָה וְעֶלְיוֹן יִתֵּן קֹלוֹ בָּרָד וְגַחֲלֵי אֵשׁ:טו וַיִּשְׁלַח חִצָּיו וַיְפִיצֵם וּבְרָקִים רָב וַיְהֻמֵּם:טז וַיֵּרָאוּ אֲפִיקֵי מַיִם וַיִּגָּלוּ מוֹסְדוֹת תֵּבֵל מִגַּעֲרָתְךָ יְהוָה מִנִּשְׁמַת רוּחַ אַפֶּךָ:יז יִשְׁלַח מִמָּרוֹם יִקָּחֵנִי יַמְשֵׁנִי מִמַּיִם רַבִּים:יח יַצִּילֵנִי מֵאֹיְבִי עָז וּמִשֹּׂנְאַי כִּי אָמְצוּ מִמֶּנִּי:יט יְקַדְּמוּנִי בְיוֹם אֵידִי וַיְהִי יְהוָה לְמִשְׁעָן לִי:כ וַיּוֹצִיאֵנִי לַמֶּרְחָב יְחַלְּצֵנִי כִּי חָפֵץ בִּי:כא יִגְמְלֵנִי יְהוָה כְּצִדְקִי כְּבֹר יָדַי יָשִׁיב לִי:כב כִּי שָׁמַרְתִּי דַּרְכֵי יְהוָה וְלֹא רָשַׁעְתִּי מֵאֱלֹהָי:כג כִּי כָל מִשְׁפָּטָיו לְנֶגְדִּי וְחֻקֹּתָיו לֹא אָסִיר מֶנִּי:כד וָאֱהִי תָמִים עִמּוֹ וָאֶשְׁתַּמֵּר מֵעֲוֹנִי:כה וַיָּשֶׁב יְהוָה לִי כְצִדְקִי כְּבֹר יָדַי לְנֶגֶד עֵינָיו:כו עִם חָסִיד תִּתְחַסָּד עִם גְּבַר תָּמִים תִּתַּמָּם:כז עִם נָבָר תִּתְבָּרָר וְעִם עִקֵּשׁ תִּתְפַּתָּל:כח כִּי אַתָּה עַם עָנִי תוֹשִׁיעַ וְעֵינַיִם רָמוֹת תַּשְׁפִּיל:כט כִּי אַתָּה תָּאִיר נֵרִי יְהוָה אֱלֹהַי יַגִּיהַּ חָשְׁכִּי:ל כִּי בְךָ אָרֻץ גְּדוּד וּבֵאלֹהַי אֲדַלֶּג שׁוּר:לא הָאֵל תָּמִים דַּרְכּוֹ אִמְרַת יְהוָה צְרוּפָה מָגֵן הוּא לְכֹל הַחֹסִים בּוֹ:לב כִּי מִי אֱלוֹהַּ מִבַּלְעֲדֵי יְהוָה וּמִי צוּר זוּלָתִי אֱלֹהֵינוּ:לג הָאֵל הַמְאַזְּרֵנִי חָיִל וַיִּתֵּן תָּמִים דַּרְכִּי:לד מְשַׁוֶּה רַגְלַי כָּאַיָּלוֹת וְעַל בָּמֹתַי יַעֲמִידֵנִי:לה מְלַמֵּד יָדַי לַמִּלְחָמָה וְנִחֲתָה קֶשֶׁת נְחוּשָׁה זְרוֹעֹתָי:לו וַתִּתֶּן לִי מָגֵן יִשְׁעֶךָ וִימִינְךָ תִסְעָדֵנִי וְעַנְוַתְךָ תַרְבֵּנִי:לז תַּרְחִיב צַעֲדִי תַחְתָּי וְלֹא מָעֲדוּ קַרְסֻלָּי:לח אֶרְדּוֹף אוֹיְבַי וְאַשִּׂיגֵם וְלֹא אָשׁוּב עַד כַּלּוֹתָם:לט אֶמְחָצֵם וְלֹא יֻכְלוּ קוּם יִפְּלוּ תַּחַת רַגְלָי:מ וַתְּאַזְּרֵנִי חַיִל לַמִּלְחָמָה תַּכְרִיעַ קָמַי תַּחְתָּי:מא וְאֹיְבַי נָתַתָּה לִּי עֹרֶף וּמְשַׂנְאַי אַצְמִיתֵם:מב יְשַׁוְּעוּ וְאֵין מוֹשִׁיעַ עַל יְהוָה וְלֹא עָנָם:מג וְאֶשְׁחָקֵם כְּעָפָר עַל פְּנֵי רוּחַ כְּטִיט חוּצוֹת אֲרִיקֵם:מד תְּפַלְּטֵנִי מֵרִיבֵי עָם תְּשִׂימֵנִי לְרֹאשׁ גּוֹיִם עַם לֹא יָדַעְתִּי יַעַבְדוּנִי:מה לְשֵׁמַע אֹזֶן יִשָּׁמְעוּ לִי בְּנֵי נֵכָר יְכַחֲשׁוּ לִי:מו בְּנֵי נֵכָר יִבֹּלוּ וְיַחְרְגוּ מִמִּסְגְּרוֹתֵיהֶם:מז חַי יְהוָה וּבָרוּךְ צוּרִי וְיָרוּם אֱלוֹהֵי יִשְׁעִי:מח הָאֵל הַנּוֹתֵן נְקָמוֹת לִי וַיַּדְבֵּר עַמִּים תַּחְתָּי:מט מְפַלְּטִי מֵאֹיְבָי אַף מִן קָמַי תְּרוֹמְמֵנִי מֵאִישׁ חָמָס תַּצִּילֵנִי:נ עַל כֵּן אוֹדְךָ בַגּוֹיִם יְהוָה וּלְשִׁמְךָ אֲזַמֵּרָה:נא (מגדל) מַגְדִּיל יְשׁוּעוֹת מַלְכּוֹ וְעֹשֶׂה חֶסֶד לִמְשִׁיחוֹ לְדָוִד וּלְזַרְעוֹ עַד עוֹלָם:
נקרא  6  פעמים

אתגר AI

האנשה • 2

לוח מודעות

למעלה