כל הפרטים על הצטרפות החינוה''ע ובני יוסף לאופק חדש

avim10

משתמש מקצוען
האבחנה היא לא בין 'חילונים' ל'חרדים'.
הכלל הקובע הוא שבתי ספר ציבוריים מממומנים 100%, ובתי ספר פרטיים (מוכש"ר, פטור) - ממומנים חלקית, על פי קריטריונים קבועים.

בין בתי"ס שמוגדרים 'מוכש"ר' וממומנים חלקית, יש גם בתי ספר של דתות אחרות, או זרמים חילוניים שונים, שבחרו להתנתק מהמערכת הציבורית כדי לקבוע בעצמם חלק מתכני הלימוד, ולעמוד תחת פיקוח משלהם. זה לגמרי לא רק חרדים.

להפך: הציבור החרדי קיבל לאורך השנים הטבה עצומה, בדמות 'החינוך העצמאי' ו'בני יוסף', שמומנו 100% באופן ישיר, כאילו הם ציבוריים, כשלמעשה הפיקוח עליהם היה פרטי.
ההטבה הזו יכלה להימשך עוד שנים רבות, לולא השערוריות המצטברות וד"ל.
האפליה המובנית היא בכך שציבורי=חילוני.
וחבל שאנשים משלנו נסחפים "להבין" את המערכת המעוותת של המדינה, וביקורת יש להם רק פנימה.
 

חי טוב

משתמש צעיר
האפליה המובנית היא בכך שציבורי=חילוני.
וחבל שאנשים משלנו נסחפים "להבין" את המערכת המעוותת של המדינה, וביקורת יש להם רק פנימה.
ועוד בעיה, שבד"כ ברור ל'מערכת' שכמו שמותר לדווח שקר,
אז מותר לנצל מורות, ומותר גם מהם ומטה ולא בוררים בין מה שמותר למה שאסור.
נוצר מצב שיש שחושבים שפיקוח ייטיב איתם.
 

נבחר

משתמש סופר מקצוען
עריכה תורנית
האוצר מעביר מקדמה של 26 מיליון שקל לתשלומי הפנסיות של החודש הקודם, על חשבון החודש הבא

האוצר יעביר מקדמה של 26 מיליון שקל לחינוך העצמאי​

הסכום שיועבר לרשת החינוך החרדית מיועד לתשלום הפרשות סוציאליות לעובדים שלא שולמו בשל העיקול שהטילה רשות המסים על הרשת. עד סוף החודש אמורה להסתיים בדיקת רואה החשבון לגבי הסיבות ליצירת החוב​

לאחר שלא הצליחה לשלם את ההפרשות הפנסיונות, הביטוח הלאומי, ההפרשות לקרנות נאמנות ומס השכר לעובדיה — משרד האוצר החליט להילחץ לעזרת רשת החינוך העצמאי. המשרד החליט להקדים את העברת התקציב השוטף — המיועד לתשלום שכר לעובדים — בשבועיים, כדי שהרשת תנצל אותו לטובת תשלום ההפרשות השונות לעובדיה לפנסיה ולביטוח הלאומי, עבור משכורת חודש מאי.
יש לציין כי האוצר לא יממן את החוב שהרשת צברה מול רשות המסים, אלא רק יעביר לה את התקציבים שהייתה אמורה לקבל בחודש הבא.
במקביל לכך, באגף תקציבים באוצר ממשיכים לבצע בדיקה באמצעות רואה חשבון חיצוני בנוגע לחוב בסך של כ-85 מיליון שקל (לאחר ריביות וקנסות) שהרשת צברה לרשות המסים, ומקשה עליה לשלם את שכר המורים וההפרשות.
 

Ruty Kepler

צוות הנהלה
מנהל
מנוי פרימיום
כתיבה ספרותית
מוזיקה ונגינה
האפליה המובנית היא בכך שציבורי=חילוני.
לא.
יש בציבורי כמה זרמים - ממלכתי, ממלכתי דתי, וחרדי.

וחבל שאנשים משלנו נסחפים "להבין" את המערכת המעוותת של המדינה, וביקורת יש להם רק פנימה.
מבחינה כלכלית ומערכתית כך זה בכל מדינה נורמטיבית. (חינוך ציבורי ממומן מלא, חינוך פרטי ממומן חלקית או בכלל לא).
חבל שאנשים משלנו משמיצים לשווא.
 

צוק איתן

משתמש פעיל
האוצר מעביר מקדמה של 26 מיליון שקל לתשלומי הפנסיות של החודש הקודם, על חשבון החודש הבא

האוצר יעביר מקדמה של 26 מיליון שקל לחינוך העצמאי​

הסכום שיועבר לרשת החינוך החרדית מיועד לתשלום הפרשות סוציאליות לעובדים שלא שולמו בשל העיקול שהטילה רשות המסים על הרשת. עד סוף החודש אמורה להסתיים בדיקת רואה החשבון לגבי הסיבות ליצירת החוב​

לאחר שלא הצליחה לשלם את ההפרשות הפנסיונות, הביטוח הלאומי, ההפרשות לקרנות נאמנות ומס השכר לעובדיה — משרד האוצר החליט להילחץ לעזרת רשת החינוך העצמאי. המשרד החליט להקדים את העברת התקציב השוטף — המיועד לתשלום שכר לעובדים — בשבועיים, כדי שהרשת תנצל אותו לטובת תשלום ההפרשות השונות לעובדיה לפנסיה ולביטוח הלאומי, עבור משכורת חודש מאי.
יש לציין כי האוצר לא יממן את החוב שהרשת צברה מול רשות המסים, אלא רק יעביר לה את התקציבים שהייתה אמורה לקבל בחודש הבא.
במקביל לכך, באגף תקציבים באוצר ממשיכים לבצע בדיקה באמצעות רואה חשבון חיצוני בנוגע לחוב בסך של כ-85 מיליון שקל (לאחר ריביות וקנסות) שהרשת צברה לרשות המסים, ומקשה עליה שלשלם את שכר המורים וההפרשות.
על פי המובן בכתבה באורך ביתד שהחוב שקיים הוא בעצם מוטל על המדינה כי זה התפקיד של החשב עולות כמה תמיהות .
מדוע א"כ האוצר החליט להיחלץ לרשת ולשלם 26 מיליון על חשבון חודש הבא?
ועוד אם כלשון הכתבה בעיתון זה הכל רדיפות מדוע מתקימים היום דיונים על שינוי סטטוס של החינוך העצמאי ?
 

נבחר

משתמש סופר מקצוען
עריכה תורנית
על פי המובן בכתבה באורך ביתד שהחוב שקיים הוא בעצם מוטל על המדינה כי זה התפקיד של החשב עולות כמה תמיהות .
מדוע א"כ האוצר החליט להיחלץ לרשת ולשלם 26 מיליון על חשבון חודש הבא?
ועוד אם כלשון הכתבה בעיתון זה הכל רדיפות מדוע מתקימים היום דיונים על שינוי סטטוס של החינוך העצמאי ?
אתה שואל או עונה
 

הירקן

משתמש פעיל
האבחנה היא לא בין 'חילונים' ל'חרדים'.
הכלל הקובע הוא שבתי ספר ציבוריים מממומנים 100%, ובתי ספר פרטיים (מוכש"ר, פטור) - ממומנים חלקית, על פי קריטריונים קבועים.

בין בתי"ס שמוגדרים 'מוכש"ר' וממומנים חלקית, יש גם בתי ספר של דתות אחרות, או זרמים חילוניים שונים, שבחרו להתנתק מהמערכת הציבורית כדי לקבוע בעצמם חלק מתכני הלימוד, ולעמוד תחת פיקוח משלהם. זה לגמרי לא רק חרדים.

להפך: הציבור החרדי קיבל לאורך השנים הטבה עצומה, בדמות 'החינוך העצמאי' ו'בני יוסף', שמומנו 100% באופן ישיר, כאילו הם ציבוריים, כשלמעשה הפיקוח עליהם היה פרטי.
ההטבה הזו יכלה להימשך עוד שנים רבות, לולא השערוריות המצטברות וד"ל.
את מדברת מידיעה או מהשערה?
לא כך אומרים בחינוך העצמאי!
 

bracha5

משתמש מקצוען
מנוי פרימיום
בוגר/תלמיד פרוג
צילום מקצועי
אוטומציה עסקית
לא.
יש בציבורי כמה זרמים - ממלכתי, ממלכתי דתי, וחרדי.


מבחינה כלכלית ומערכתית כך זה בכל מדינה נורמטיבית. (חינוך ציבורי ממומן מלא, חינוך פרטי ממומן חלקית או בכלל לא).
חבל שאנשים משלנו משמיצים לשווא.
בעז"ה כשמשיח יבוא נוכל לשלוח לחינוך ממלכתי
 

הפולניה

משתמש מקצוען
הפקות ואירועים
הממלכתי הוא לפי הרוב במדינה,
מדינה שרובה דתית- החינוך הממלכתי שלה דתי.
מדינה שרובה חילונית- החינוך הממלכתי שלה חילוני
הרוב הוא השולט- והוא מחליט לאן ילך הכסף.
שנהיה הרוב במדינה לכאורה נחליט מי מקבל מימון ומי לא.
גם היום בגלל שהיינו מיעוט אבל כמות משמעותית,
קבלנו אוטונומיה חינוכית בחינוך העצמאי,
ואין שום סיבה שלא נקבל אותה הלאה בכל מסגרת שהיא.
 

Ruty Kepler

צוות הנהלה
מנהל
מנוי פרימיום
כתיבה ספרותית
מוזיקה ונגינה
ממלכתי הוא לפי הרוב במדינה,
מדינה שרובה דתית- החינוך הממלכתי שלה דתי.
מדינה שרובה חילונית- החינוך הממלכתי שלה חילוני
טכנית לא נכון. בתוך החינוך הממלכתי יש זרמים - חילוני, דתי, חרדי.

גם היום בגלל שהיינו מיעוט אבל כמות משמעותית,
קבלנו אוטונומיה חינוכית בחינוך העצמאי,
אוטונומיה חינוכית תוכל להיות גם הלאה.
אך מימון ישיר 100% - זה כבר דבר שמותנה בפיקוח (לפחות פיננסי) על ההתנהלות.

גם במדינה החרדית שכולם כאן מדמיינים אותה, משרד החינוך לא ישפוך כספים ללא בקרה. (הבה נקווה).
 

הפולניה

משתמש מקצוען
הפקות ואירועים
ממלכתי דתי וממלכתי חרדי- הם בשליטה חילונית- זה שהחילונים קוראים להם דתי וחרדי ממש לא אומר שהם באמת כאלו.
אם אני יפתח מחר ביה"ס- ואני יקרא לו בית ספר חילוני והתקנון שלו יהיה תרי"ג מצוות, בית הספר הוא חילוני בגלל שאני קוראת לו ככה?
זה שהמדינה קוראת לבתי הספר האלו ממ"ד וממ"ח ודואגת לקצת סממנים מתאימים לא הופכת אותם לחרדים או דתיים,
חינוך חרדי הוא חינוך בפיקוח של אנשים חרדים, בעצמאות תכנים מוחלטת.
אם וכאשר רוב המדינה תהיה חרדית החילונים לא ירצו שחרדי יפקח על התכנים בבתי הספר הממלכתי חילוני שלהם או לחילופין הם ימומנו ב75%, נכון?
אז בהחלט מתבקש שהם לא יפקחו על התכנים שלנו גם עכשיו, ויתנו לנציגות החרדית לעשות את זה, בלי להתנות את המימון.
 

Ruty Kepler

צוות הנהלה
מנהל
מנוי פרימיום
כתיבה ספרותית
מוזיקה ונגינה
ממלכתי דתי וממלכתי חרדי- הם בשליטה חילונית- זה שהחילונים קוראים להם דתי וחרדי ממש לא אומר שהם באמת כאלו.
אם אני יפתח מחר ביה"ס- ואני יקרא לו בית ספר חילוני והתקנון שלו יהיה תרי"ג מצוות, בית הספר הוא חילוני בגלל שאני קוראת לו ככה?
זה שהמדינה קוראת לבתי הספר האלו ממ"ד וממ"ח ודואגת לקצת סממנים מתאימים לא הופכת אותם לחרדים או דתיים,
חינוך חרדי הוא חינוך בפיקוח של אנשים חרדים, בעצמאות תכנים מוחלטת.
אם וכאשר רוב המדינה תהיה חרדית החילונים לא ירצו שחרדי יפקח על התכנים בבתי הספר הממלכתי חילוני שלהם או לחילופין הם ימומנו ב75%, נכון?
אז בהחלט מתבקש שהם לא יפקחו על התכנים שלנו גם עכשיו, ויתנו לנציגות החרדית לעשות את זה, בלי להתנות את המימון.
1. הפיקוח החרדי במשרד החינוך אינו חילוני.
גם הסמינרים החרדיים נמצאים תחת מפקחות האגף החרדי של משרד החינוך.
(ובנפרד גם בגילאי בי"ס, יש גם חסידויות שהכניסו את מוסדותיהן לזרמים ממלכתיים ומקבלות אוטונומיה חינוכית ופיקוח חרדי).

2. הדרישה עכשיו כזכור לא הייתה עצמאות תכנים אלא עצמאות פיננסית, דהיינו המדינה רוצה להכניס רו"ח וחשבים מטעמה, והחנעצ מתנגד.

3. גם כשהמדינה כולה תהיה חרדית, אף חילוני לא יצפה לפתוח רשת בתי"ס ללא פיקוח כלכלי ולקבל 100% תקצוב ישיר מקופת המדינה.
 

נבחר

משתמש סופר מקצוען
עריכה תורנית
זה בדיוק מוקד המחלוקת בין החשב הכללי לשר האוצר ועוד לא נאמרה המילה האחרונה
החשב עוד לא ביטל את ההחלטה שלו להוציא את החשבת, וכרגע זה עדין בתוקף
'הכחיש'...
על פי דיווח בגלובס
החשכ"ל קיבל חוו"ד משפטית (איך לא) שתומכת בדרישה שלו להוציא את החשבת במצב הנתון ומפריכה את טענות סמוטריץ' שזה אינו בסמכותו, וכרגע משאיר את האיום על כנו אם לא יעשו שינויים עד סוף החודש
עוד דווח, שמנגד בכלל לא ברור שמהלך כזה באמת יסיר את האחריות מהמדינה מכל החובות התביעות והגרעונות, בגלל ששורה תחתונה בזמן שהם התרחשו החשבת היתה נוכחת
 

פינגווין

משתמש מקצוען
על פי דיווח בגלובס
החשכ"ל קיבל חוו"ד משפטית (איך לא) שתומכת בדרישה שלו להוציא את החשבת במצב הנתון ומפריכה את טענות סמוטריץ' שזה אינו בסמכותו, וכרגע משאיר את האיום על כנו אם לא יעשו שינויים עד סוף החודש
עוד דווח, שמנגד בכלל לא ברור שמהלך כזה באמת יסיר את האחריות מהמדינה מכל החובות התביעות והגרעונות, בגלל ששורה תחתונה בזמן שהם התרחשו החשבת היתה נוכחת
זה לא יסיר
אבל זה נועד למנוע הישנות של מקרים כאלה בעתיד
 

אחת מעיר

משתמש צעיר
ממלכתי דתי וממלכתי חרדי- הם בשליטה חילונית- זה שהחילונים קוראים להם דתי וחרדי ממש לא אומר שהם באמת כאלו.
אם אני יפתח מחר ביה"ס- ואני יקרא לו בית ספר חילוני והתקנון שלו יהיה תרי"ג מצוות, בית הספר הוא חילוני בגלל שאני קוראת לו ככה?
זה שהמדינה קוראת לבתי הספר האלו ממ"ד וממ"ח ודואגת לקצת סממנים מתאימים לא הופכת אותם לחרדים או דתיים,
חינוך חרדי הוא חינוך בפיקוח של אנשים חרדים, בעצמאות תכנים מוחלטת.
אם וכאשר רוב המדינה תהיה חרדית החילונים לא ירצו שחרדי יפקח על התכנים בבתי הספר הממלכתי חילוני שלהם או לחילופין הם ימומנו ב75%, נכון?
אז בהחלט מתבקש שהם לא יפקחו על התכנים שלנו גם עכשיו, ויתנו לנציגות החרדית לעשות את זה, בלי להתנות את המימון.
גם לחינוך העצמאי כיום אין שום עצמאות בתכנים, אם הם יחליטו לא ללמד ליב"ה הם פשוט לא יתוקצבו, כל התנאי לתקצוב זה בגלל לימודי ליבה.

וגם הם תחת הפיקוח של משרד החינוך. הם גם חילוניים?
 

אולי מעניין אותך גם...

הסטטוס שלנו

איך ליצור עיטורים לספר שלכם בקלות ובמהירות?
הגשות פרויקט יחידה א' קורס סאונד גברים
פתיחת קורס עיצב גרפי ודיגיטל
על העיבוד: שרוליק מנדלסון מרצה בפרוג למוזיקה אלקטרונית
קורס עיצוב גרפי ובניית אתרים
לא לוותר!
שוויץ או האיים הקריביים?
פרוייקט אמצע עיצוב ומיתוג
בניית אתרים עם ישראל פאר
איך נמיר פיקסלים לאחוזים?

הפרק היומי

הפרק היומי! כל ערב פרק תהילים חדש. הצטרפו אלינו לקריאת תהילים משותפת!


תהילים פרק מז

א לַמְנַצֵּחַ לִבְנֵי קֹרַח מִזְמוֹר:ב כָּל הָעַמִּים תִּקְעוּ כָף הָרִיעוּ לֵאלֹהִים בְּקוֹל רִנָּה:ג כִּי יְהוָה עֶלְיוֹן נוֹרָא מֶלֶךְ גָּדוֹל עַל כָּל הָאָרֶץ:ד יַדְבֵּר עַמִּים תַּחְתֵּינוּ וּלְאֻמִּים תַּחַת רַגְלֵינוּ:ה יִבְחַר לָנוּ אֶת נַחֲלָתֵנוּ אֶת גְּאוֹן יַעֲקֹב אֲשֶׁר אָהֵב סֶלָה:ו עָלָה אֱלֹהִים בִּתְרוּעָה יְהוָֹה בְּקוֹל שׁוֹפָר:ז זַמְּרוּ אֱלֹהִים זַמֵּרוּ זַמְּרוּ לְמַלְכֵּנוּ זַמֵּרוּ:ח כִּי מֶלֶךְ כָּל הָאָרֶץ אֱלֹהִים זַמְּרוּ מַשְׂכִּיל:ט מָלַךְ אֱלֹהִים עַל גּוֹיִם אֱלֹהִים יָשַׁב עַל כִּסֵּא קָדְשׁוֹ:י נְדִיבֵי עַמִּים נֶאֱסָפוּ עַם אֱלֹהֵי אַבְרָהָם כִּי לֵאלֹהִים מָגִנֵּי אֶרֶץ מְאֹד נַעֲלָה:
נקרא  7  פעמים

אתגר AI

י"ז בתמוז • אתגר 70

לוח מודעות

למעלה