תרגום

  1. ישיר3
  2. יצחקסי
  3. a26955
  4. נחמי בלר
  5. אוריתפ
  6. אוריתפ
  7. אוריתפ
  8. יעקב אברהם
  9. davidnead