תרגום

  1. a26955
  2. נחמי בלר
  3. אוריתפ
  4. אוריתפ
  5. אוריתפ
  6. יעקב אברהם
  7. davidnead