קניה

 1. Exotic
 2. נמרצת
 3. אנוכי
 4. bat-el-g
 5. רותינה
 6. טל למדן
 7. קצפת
 8. 1987
 9. ברוך ר
 10. Niños
 11. 3333