קניה

 1. שתים
 2. שתים
 3. Exotic
 4. נמרצת
 5. אנוכי
 6. bat-el-g
 7. רותינה
 8. טל למדן
 9. קצפת
 10. 1987
 11. ברוך ר
 12. Niños
 13. 3333