רוב רובו

פרויקטורית

משתמש צעיר
רוב רובו כותבים על רובו ככולו - כמעט הכל, ונראה שזה משמעות אחרת, רוב של הרוב שהוא פחות מרוב.
 

חני גרינשטיין

משתמש מקצוען
רובא דרובא הוא מושג תלמודי, ומשמעותו כפי שכתבתי לעיל. פחות מרוב.
 

סערצע

משתמש פעיל
כתב הרב יוסף שמחה גינזבורג שליט"א ('התקשרות' גל' א'רמו ע' 12 הע' 4, ובכ"מ):
[רובא דרובא:] ביטוי זה, משמעותו "הרוב הגדול", וכמעט המוחלט, כשהנותר הוא רק "מיעוטא דמיעוטא" (ההיפך מפירושו המילולי: אם הרוב הוא 60, הרי הרוב־של־הרוב הוא רק 31!). מצאתיו לראשונה (בתקליטור פרוייקט השו"ת) בשו"ת: תשב"ץ ח"ד טור א (חוט המשולש) סי' נא. מהרי"ל סי' פא. תה"ד סי' רעא. של. הדגשת משמעות זו ניתן לראות, למשל, בשו"ת: חוות יאיר סי' קצב. מנחת יצחק ח"ב סי' סו אות טו. דברי יציב חיו"ד סי' סו אות ד. ובאנציקלופדיה תלמודית כרך כא טור סח הע' 358,359.
מחילה על איחור התגובה. הי' זכור לי מקור מפורש יותר, אך לא מצאתיו, לצערי.
 

אפכא מסתברא

משתמש סופר מקצוען
מוזיקה ונגינה
עריכה תורנית
המאמר שאליו הפנה @סערצע מעניין מאוד. במיוחד מעניינת הקביעה, שיש כאן ביטוי המשמש למשמעות הפוכה מתוכן מילותיו, בהסתמך על צליל המלים (המשתמש מתכוון לרוב מוחץ, כפי הרושם המתקבל מהכפלת המלה 'רוב', אך המלים גופן אומרות מיעוט). מעניין אם יש ביטויים נוספים כאלה בלשוננו.
 

חני גרינשטיין

משתמש מקצוען
גם ב"נשמת " בנוסח עדות המזרח אומרים "על אחת מאלף אלפי אלפים ורוב רבי רבבות"
ושם ודאי המשמעות היא ריבוי דריבוי
הטעות שלך היא בפירוש המילים ריבי רבבות.
ריבי אין הכוונה רוב הרבבות, נכון?
אלא רבואי רבבות כלומר רבבה של רבבות
(אם רבבה היא עשרת אלפים, רבבות הן 20 אלף, וריבי רבבות הן 400 מליון)
והבטוי רוב רבי רבבות הכוונה להרבה רבבי רבבות.

ממילא אין קשר לבטוי רוב רובו הנידון כאן
 

קלרנית

משתמש פעיל
מוזיקה ונגינה
כתיבה ספרותית
עריכה תורנית
הטעות שלך היא בפירוש המילים ריבי רבבות.
ריבי אין הכוונה רוב הרבבות, נכון?
אלא רבואי רבבות כלומר רבבה של רבבות
(אם רבבה היא עשרת אלפים, רבבות הן 20 אלף, וריבי רבבות הן 400 מליון)
והבטוי רוב רבי רבבות הכוונה להרבה רבבי רבבות.

ממילא אין קשר לבטוי רוב רובו הנידון כאן
ההדגשה שלי היתה על ורוב ריבי, ולא על ריבי רבבות
ו-רוב ריבי רבבות אינו רוב מתוך ה- 400 מליון
אלא ריבוי נוסף ל- 400 מליון

והקשר לרוב רובו נשאר, רוב רובו - ריבוי לריבוי.
כמובן שלא זו הפשטות כשלומדים את הסוגיא, אבל ודאי שספרותית, אפשר להשתמש בפרשנות הזאת.
 

לוח אירועים וקורסים קרובים

למעלה