• פרוג למען העצמאים!

  כפורום העצמאים והעסקים הקטנים המוביל בציבור החרדי, אתר פרוג נרתם לעזרתכם. בעקבות התפשטות נגיף הקורונה והשפעתו על המשק, נגרמים נזקים כלכליים לעצמאים רבים אשר מתמודדים עם מחסור בלקוחות. לכן החלטנו להושיט לכם יד ואנו מעניקים לכם, חברי האתר היקרים, את מערכת הפרסום העצמאית שלנו ב30% הנחה!!!

  למימוש ההטבה, אין צורך בהקלדת קוד קופון, פשוט פרסמו!

  לתשומת לב! המבצע עד חג הפסח

  למעבר ליצירת קמפיין >>>
   
  להתייעצות ועזרה בין חברי הפורום >>>
   
  לחבילת פוש לעסקים לחץ כאן >>>
   

חזו"א או"ח סי' כח אות ד

חיים רכניטצר

משתמש סופר מקצוען
עימוד ספרים
עיצוב גרפי
עריכה תורנית
אודה מאוד למי שיוכל לשלוח לי את הטקסט המוקלד, כאן או באישי.

תודה רבה
 

שבתאי ספרא

משתמש פעיל
עימוד ספרים
עריכה תורנית
בבקשה.

ברכות נ"ג ב' וכמה שיעור עיכול וכו', יש להסתפק הא דיכול לברך תוך שיעור עיכול אי הוי הטעם משום שאין בה"מ באה דוקא על מעשה האכילה, אלא על מה שהספיקו הקב"ה מזונו וכ"ז שהמזון לא נתעכל, והמזון מזין אותו ומפרנסו הרי הוא כאכל בכל שעה, או דלמא שבאמת אין בה"מ אלא על עיקר האכילה, אלא שזמן הברכה עד שיתעכל, ונראה דאין בה"מ אלא על האכילה ועד שיתעכל הוא רק הזמן לברך על אכילה ראשונה, וזכר לדבר מהא דאמרי ב"ש דיחזור למקומו ויברך, אלא שעדיין יש להסתפק אי מן הדין היה צריך בה"מ סמוך לאכילה תיכף בלי הפסק כמו בכל ברכות הראשונות, וברכות אחרונות של הקורא בתורה ובנביאים, אלא מפני שעדיין המזון בתוך מעיו אין שהיה מפסקת ועדיין שם האכילה עליו, או דלמא מן הדין אין שהי' מפסקת בברכה שלאחריו, אלא שלאחר שנתעכל כבר כלתה טובתו ואינו ראוי שוב לברכה, והנה המ"א סי' רט"ז סק"א כתב בשם הכלבו דלכך אין מברכין ברכה לאחר הבשם משום דדמי לנתעכל המזון, נראה מזה דלאחר שנתעכל שבטלה כבר טובתו אינו ראוי לברכה, אבל צ"ע דהא אמר לעיל מ"ח ב' משה תיקן לישראל בה"ז בשעה שירד להם מן הרי שעל המן מברכין בה"מ, ואמרינן יומא ע"ה ב' שהיה נבלע באיברים כו' ומה אני מקיים ויתד תהי' לך כו' עיי"ש, ומבואר שהמן היה משקה ומרוה את האיברים בלי ענין כל עיכול והוא בבחינת ענין הבשם ואיך יתכן עליו בה"מ, וע"כ שא"צ תנאי שלא יתעכל אלא כשהפסיק אבל כשמברכין תיכף לאחר אכילה לא אכפת לן בנתעכל כמו ברכת התורה שלאחריו [הנלמד מבה"מ] וברכת ראי' וכיו"ב, אלא שבבה"מ יכול לברך אף שהפסיק משום דכ"ז שלא נתעכל נמשך מעשה האכילה למנין שאין השהי' הפסק, ובמן היו צריכין לברך תיכף בלא הפסק, ולפ"ז גם בבשם שייך לברך ב"א, וצ"ל הטעם דלא מברכין כמש"כ רש"י משום דלא חשיב לא תקנו בו חכמים ב"א.
 

לוח דרושים

למעלה