התרמה לישיבת יסודות התורה

  • פותח הנושא S
  • פורסם בתאריך

S

משתמש פעיל
ישיבת יסודות התורה הינה ישיבה הנצבת בקדמת כותל המזרח של עולם הישיבות הספרדיות בארץ ישראל, ומונה כיום למעלה ממאתים וחמישים בחורים איכותיים ומצויינים כ"י.

ראש הישיבה ומייסדה הגאון רבי ברוך צבי לב שליט"א נודע כבעל הבנה מופלא החודר לעומק השיתין ביסודות הסוגיות הנלמדות בעולם הישיבות, וניחן בכושר הסברה נדיר הסוחף אליו את טובי הלמדנים ברוכי הכשרונות שבעולם הישיבות, ובסיעתא דשמיא מיוחדת זכה לרומם קומת עולם הישיבות הספרדיות, כאשר במשך 11 השנים שעברו מעת עלותו לכהן פאר בראשות הישיבה זכה לעצב ולחנך מאות תלמידים ברוח הלמדנות וההבנה החודרת, כמו כן נודע באהבתו הגדולה ואחריותו הרבה לכל אחד ואחד מתלמידיו הרבים, בשימת דגש מיוחד על שלימות בתורה ובעבודת ד' ביראת שמים טהורה ובדרך המסורה לנו מדור דור מרבותינו מעתיקי השמועה ראשי הישיבות ואדירי המוסר זצללה"ה.

ברוח זו ברר רה"י שליט"א את צוות הרמי"ם ומשגיחי הישיבה שליט"א אשר פקיע שמייהו בעולם התורה כגדולי תורה מופלגים ואשר ניחונו באהבת אמת לכל צורב ומבקש דעת, והמשקיעים את מלא אונם ומרצם בהעמדת הבחורים על שלימות צביונם וקומתם כבני תורה מובהקים המפורסמים בשקידתם עמלם והבנתם העמוקה, ובנועם אצילות הנהגתם.

הישיבה הקדושה השוכנת במבנה זמני בצפון העיר תל אביב מהווה מטבע הדברים אי של קדושה וטוהר המאציל מהודו על כל יושבי המקום, וכדברי החזו"א כי השפעתו של בן תורה אמיתי ניכרת על כל סובביו.

בשנה האחרונה הגיע מצב הישיבה עד משבר בהנטל עמוד התווך המרכזי בהחזקתה עד לשנה זו, ומשכך הורה מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א לראש הישיבה שליט"א לבקש את עזרת ציבור אוהבי התורה ומוקיריה באומרו כי "מצוה גדולה לסייע בכל האפשר לישיבה אשר עתידה להאיר את עולם הישיבות הספרדיות בארץ ישראל"

יחד עמו נצטרף מרן הגאון הגדול נשיא מועצת חכמי התורה חכם שלום כהן שליט"א אשר הכביר במעלתה של הישיבה ואמר כי "אינה ישיבה של תורה על נקלה אלא של תורה בעומקה עם יסודותיה" כמו כן השתתפו בכינוס ההערכות למען קמפיין "יסודותיך חזקי" הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א אשר במשאו אמר "ישיבה כזו היא נחלת העם כולו", הגאון הגדול רבי ראובן אלבז שליט"א ראש ישיבת אור החיים והגאון רבי יעקב הלל שליט"א ראש חברת אהבת שלום אשר נשאו דברים נלהבים בנחיצות המערכה.

יחד - נרתם כולנו להחזקת הישיבה בסימן 'יוצקים יסודות לעולם של תורה' בימים רביעי חמישי כ"ז כ"ח אדר ב', מתוך הכרה בחשיבות המערכה לגורל עולם התורה ועולם הישיבות הספרדיות בדורנו.
 

מבחר הקורסים המקצועיים של פרוג!

פְּרוֹגְלַיין | לוח אירועים

למעלה