גמילה

  1. להיות בשמחה
  2. bp1
  3. הינ
  4. bp1