20210518_210837.jpg
כשהתחלתי לצייר לא ממש ידעתי מה אני עושה ומה אני רוצה
הנחתי קצת צבע על הקנווס כדי לקבע את הדמיון שלי
המשכתי והוספתי צורניות להר ולפריטים הנלוים
לקח לי כשעתיים משחק ,וזאת התוצאה
כמובן לא הסופית אבל בהחלט התקדמות והוצאה לפועל
20210518_204503.jpg 20210518_145009.jpg 20210518_210856.jpg 20210518_210837.jpg