אשכול בקשת קבצים תורניים

נסיך אוסטרי

משתמש פעיל
עריכה תורנית
אשמח אם מישהו יוריד לי את מנהג אשכנז הקדמון של יוסף מ. תא שמע - תשמ"ג אני צריך בעיקר את העמודים על תוספת שבת תודה רבה
 

מוישה

צוות הנהלה
מנהל
מנוי פרימיום
כתיבה ספרותית
עריכה תורנית
אשמח אם מישהו יוריד לי את מנהג אשכנז הקדמון של יוסף מ. תא שמע - תשמ"ג אני צריך בעיקר את העמודים על תוספת שבת תודה רבה
[צ"ל ישראל משה תא-שמע, והספר הוא משנת תשנ"ט, מהדורה שלישית.]

מצ"ב בתנאי שאם תעשה בו שימוש, תיתן קרדיט לספר.
 

קבצים מצורפים

  • ימ תא-שמע, תוספת שבת מתוך מנהג אשכנז הקדמון.pdf
    KB 425.7 · צפיות: 12

נסיך אוסטרי

משתמש פעיל
עריכה תורנית
@מוישה תודה רבה על הספר זה ממש עזר לי. עוד בקשה יש אפשרות לקבל את כל הספר אני מאד ישמח תודה רבה על כל הטירחה
 

שיקול דעת

משתמש סופר מקצוען
מנוי פרימיום
בוגר/תלמיד פרוג
עיצוב גרפי
עריכה תורנית
עימוד ספרים
אני מחפש איזה תפלה שנקראת 'תפילה לספינת אויר'. מה הנוסח ומה חיבר את זה?
 

שיקול דעת

משתמש סופר מקצוען
מנוי פרימיום
בוגר/תלמיד פרוג
עיצוב גרפי
עריכה תורנית
עימוד ספרים

נסיך אוסטרי

משתמש פעיל
עריכה תורנית
אני מחפש איזה תפלה שנקראת 'תפילה לספינת אויר'. מה הנוסח ומה חיבר את זה?
אף אחד לא מכיר תפלה כזו?? אולי תפלה לנוסעים באוירון (זה היינו הך, לא)?
דבר ראשון בד"כ ספינת אויר הכוונה לכדור פורח.
ובהקשר לשאלתך. - צריך לדעת שעצם זה שאומרים תפילת הדרך במטוס נתון למחלוקת אחרונים, - וכידוע משמו של הרוגצ'ובר שאין לומר תפילת הדרך באוירון (עיין אישים ושיטות של הרב זוין עמ' פ-פא, ובס' אהלך באמיתך פ"ט טען שקשה להאמין שהוא אמר זאת וכן מובא בשמו של הגרשז"א שתמה ע"ז עי' הליכות שלמה הל' תפילה פכ"א, וע"ע בפי' מעשה בצלאל על הריקאנטי סי' ל"ה, ואכמ"ל.) אמנם להלכה נפסק שגם במטוס אומרים תפה"ד, ובפשטות הנוסח הוא הנוסח הרגיל של תפה"ד כמבו' בשו"ע או"ח סי' ק"י ס"ד, אמנם בדורות האחרונים חיברו נוסח לאומרו בשעת הטיסה ונסמכו על דברי הראבי"ה ספ"ו שכתב שבתפה"ד מוסיף כפי העניין כגון בים אומר ותצילני ממים רבים וכו' וכ"כ ביוסף אומץ סי' תס"א שאפשר להוסיף בקשה בסוף תפה"ד וכ"כ בס' מע"מ על הרא"ש אות ע' וכ"כ הערוה"ש סי' ק"י סי"א, לראשונה אנו מוצאים נוסח זה בספרו של הרב שמואל הומינר (עולת תמיד ספל"ו) מצ"ב הנוסח. וכ"כ בס' באר משה (שטרן) ח"ז קונטרס עלעקטריק ספ"ג בשם האמרי אמת מגור שחיבר נוסח לאומרו באוירון בנוסף לתפה"ד מצ"ב הקטע האמור. אמנם כבר פקפקו ע"ז הרבה מן האחרונים שאין לערוך נוסח קבוע שונה בתוספת משום שע"י כך יפחיתו בנוסח הקבוע (כ"כ הגר"מ גרוס בספרו מנוחת אמת פ"ה וע"ע הליכות שלמה פכ"א ס"א משכ"ב) וע"כ אין לשנות מפני הנוסח המבואר בשו"ע.
 

קבצים מצורפים

  • תפה''ד עולת תמיד.PDF
    KB 64.6 · צפיות: 4
  • תפה''ד באר משה.PDF
    KB 176.3 · צפיות: 2

א. סופר

משתמש פעיל
עיצוב גרפי
עימוד ספרים
עריכה תורנית
שלום וברכה
אשמח אם יש למישהו את המאמר שהובא בפתיחת לוח דבר בעיתו על מחלוקת קביעת המולד.
אפילו צילום זה טוב...
יישר כוח
 

ואנוהו

משתמש מקצוען
מנוי פרימיום
בוגר/תלמיד פרוג
עימוד ספרים
עריכה תורנית
למישהו יש את הספר אוצר ההלכה (כמדומה של עוז והדר)
ויכול לעלות סריקה של כמה עמודים בפנים הספר (לא משנה איזה)
יישר כוח
הצלחה לכולם
 

משהקפלן

משתמש מקצוען
עריכה תורנית
למישהו יש את הספר אוצר ההלכה (כמדומה של עוז והדר)
ויכול לעלות סריקה של כמה עמודים בפנים הספר (לא משנה איזה)
יישר כוח
הצלחה לכולם
אם אתה מתכוין לאוצר הלכה של הל' טהרה, אשמח להעביר לך במייל. לא מוצלח להעלות את זה כאן.
 

ואנוהו

משתמש מקצוען
מנוי פרימיום
בוגר/תלמיד פרוג
עימוד ספרים
עריכה תורנית

עורך ומבקר

משתמש פעיל
עריכה תורנית
אודה למי שישלח לי רמב"ם המבואר [עם ביאור משולב] הלכות תעניות פ"ה.
 

איש כשר ופשוט

משתמש רשום
עריכה תורנית
לידיעת הציבור 'קבוצת עורכים תורנים'
מונה למעלה מ 300 עורכים
מענה מהיר מאוד
פרטים באישי או ב A3310756 גימייל
הקבוצה נתונה תחת פיקוח
פתוחה בנטפרי
 

ואנוהו

משתמש מקצוען
מנוי פרימיום
בוגר/תלמיד פרוג
עימוד ספרים
עריכה תורנית
שלום רב

אשמח אם מישהו יכול להעלות לכאן, או לשלוח אלי למייל מספר עמודים של ספר "בירכתי ביתך"
לא משנה איזה עמודים, צריך רק בכדי לראות את סגנון העימוד
כתובת המייל הוא b180n180 וכו'
יישר כוח גדול

הצלחה לכולם
 

נקודה | הוצאה לאור

משתמש חדש
עריכה תורנית
האם ניתן להשיג קבצי וורד של עין משפט על משניות זרעים וטהרות?
אם מישהו יכול להעלות לכאן ו/או לעדכן היכן ניתן להשיג דבר כזה, יועיל מאוד.
תודה רבה
 

דוידקה

משתמש חדש
עריכה תורנית
שלום רב
דרוש לי בדחיפות טקסט של ספר הרוקח הלכות קדי סימן שסב
תודה רבה
 

#ליבא

משתמש מקצוען
מנוי פרימיום
בוגר/תלמיד פרוג
עיצוב גרפי
עימוד ספרים
עריכה תורנית
שלום רב
דרוש לי בדחיפות טקסט של ספר הרוקח הלכות קדי סימן שסב
תודה רבה
קדיש. לאחר קריאת התורה לעולם אומר בשני ובחמישי בשבתות ובימים טובים וראשי חדשים וכשאומר במה מדליקין ופיטום הקטרת שאומרים פסוקים וכל בניך למודי ה' ולאחר פירקי אבות שאומרים ה' חפץ למען צדקו וכו' ולאחר ויתן לך. ומה שאין אומר אחר קריאת התורה במנחה בשבת לפי שהתפלה מיד אחר קריאת התורה ואומר קדיש. וכן לאחר הדרשה כדאמר בשלהי מסכת סוטה (דף מט) מיום שחרב בית המקדש אין יום שאין בו קללה ואמר רבא ובכל יום ויום קללתו מרובה משל חבירו אלא עלמא אמאי קאי אקידוש' דסידרא ואיהא שמיה רבא דאגדתא שנא' ארץ עיפתה כמו אופל צלמות ולא סדרים ותופע כמו אופל. הא יש סדרים תופע מאופל. ואמרי' בפ' א' דברכות (דף ג) תניא אמר ר' יוסי פעם אחת הייתי מהלך בדרך ונכנסתי לחורבה אחת מחרבות ירושלם להתפלל וכו'. עד כשישראל נכנסין לבתי מדרשות ולבתי כנסיות ועונין יהא שמיה רבא מברך וכו'. ובפרקי ר' יוסי מצאתי אמר ר' יוסי פעם אחת הייתי מהלך בדרך והגיע זמן תפלת המנחה ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלם להתפלל וכו'. ולא עוד אלא בשעה שישראל נכנסין בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ועונין יהא שמו הגדול מבורך אמר הקדוש ברוך הוא אשרי המלך שמקבלין אותו בביתו כך מתי אשוב לביתי מתי אשוב להיכלי מתי אקבץ את שארית ישראל בניי מבין האומות שיהו מהדרין מפארין ומרוממין ומקדישין את קדושת שמי הגדול. ובמדרש משלי ברוב עם הדרת מלך ר' ישמעאל אומר בשעה שהן נאספין לבתי מדרשות ושומעין האגדה מפי חכם ואחר כך עונין יהא שמיה הגדול מבורך הוא שמח בעולמו ואומר למלאכי השרת בואו וראו עם שיצרתי לי כמה הן משבחין אותי באותה שעה הן מלבישים אותי הוד והדר. לכך נאמר ברוב עם הדרת מלך. שנא' עם זו יצרתי לי. למען בשביל שיגידו שבחי. תהלתי יספרו. וכן הוא אומר נדיבי עמים נאספו עם אלהי אברהם ובא"ב דרבי עקיבא עתיד זרובבל לומר קדיש אחר שידרוש מלכנו ברוך הוא. לברכו.
יחיד שאינו בבית הכנס' לברכו יאמר בברייתא זו בסיפרי כי שם ה' אקרא ר' יוסי אומר מניין לעומדים בבית הכנסת ואומר ברכו את ה' המבורך שעונין אחריו ברוך ה' המבורך לעולם ועד תלמוד לומר כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלהינו. ומניין שאומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. תלמוד לומר כי שם ה' אקרא. ומניין לאומר יהא שמיה רבא מברך שעונין אחריו לעלם ולעלמי עלמיא. תלמוד לומר הבו גודל לאלהינו. לקדוש וברוך. חביבין ישראל לפני הקדוש ברוך הוא יותר ממלאכי השרת שישראל אומרים שירה בכל עת ובכל שעה שירצו ומלאכי השרת אין אומרים אלא פעם אחת ביום. ישראל מזכירין את השם אחר שתי תיבות שנאמר שמע ישראל ה' אלהינו ומלאכי השרת אינם מזכירין את השם אלא לאחר שלש תיבות שנאמר ק' ק' ק' ה' צבאות מלא כל הארץ כבודו. והאיכא ברוך כבוד ה' ממקומו. ההוא אופנים הוא דקאמרי ליה. ליהא שמיא רבא. א"ר יוסי פעם אחת הייתי מהלך בדרך והגיע זמן תפלת המנחה ונכנסתי לתוך חורבה אחת מחורבות ירושלם להתפלל בא אליהו זכור לטוב ושמר על הפתח אמר לי מה קול שמעת בחורבה זו אמרתי לו בת קול שמנהמת כיונה ואומרת אוי שחרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתי את בני לבין אומות העולם. אמר לי בכל יום אומרת כך כשישראל נכנסין לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ועונין יהא שמיה רבא מברך לעלם ולעלמי עלמיא הקדוש ברוך הוא מנענע בראשו ואומר אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו כך אוי לו לאב שהגלה את בניו ואוי לבנים שגלו מעל שולחן אביהם.
לברכו. במכילתא ר' חנינא בן אחי רבי יהושע אומר הרי הוא אומר כי שם ה' אקרא זהו המברך. הבו גודל לאלהינו אלו העונין אחריו ומה הם עונין אחר המברך ברוך ה' המבורך לעולם ועד. וכשהוא קורא בשמו הם עונין אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. וכן הוא אומר גדלו לה' אתי ונרוממה שמו יחדו.
ליהא שמיא רבא. א"ר יהושע בן לוי כל העונה יהא שמיה רבא מברך לעלם ולעלמי עלמיא בכל כחו קורעין לו גזר דינו שנא' בפרוע פרעות בישראל בהתנדב עם ברכו ה'. לאמן אמר ר' יהושע בן גדיא כל מי שעונה אמן בעולם הזה זוכה ועונה לעולם הבא שנא' ברוך ה' לעולם אמן ואמן. אמן בעולם הזה. ואמן לעולם הבא.
לברכו קדיש וברוך. כונן שמים בתבונה העליונים שבראן הקדוש ברוך הוא לשבח לשמו כיצד בכל שחר מלאך עומד לפניו ופותח ואומר ה' מלך ה' מלך ה' ימלוך לעולם ועד. וכל גדודי מעלה עונין אחריו ברוך ה' המבורך לעולם ועד. עד שהם אומרים את הדבר שרפים עומדים ואומרים קק"ק ה' צבאות מלא כל הארץ כבודו והאופנים וחיות הקדש מתרעשים ומתרעדים ומרעישים כל העולם ואומרים ברוך כבוד ה' ממקומו. ועוד אותה חיה עומדת עד שגומרין כל שרי מעלה וכל גדודים וכל מחנות וכל אחד ואחד במעמדו אומר לאותה חיה ששמה ישראל ועל מצחה חקוק ישראל שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד.
לקדוש וברוך ימלוך. אמרו עליו על סנדלפון שהוא גבוה יותר מחביריו מהלך חמש מאות שנה. ועומד אחורי המרכבה וקושר כתרים לקונו ומשביע את הכתר ועולה ויושב בראש אדונו. ובשעה שיוצא הכתר כל חיילי מרום נרתתין ומזדעזעין וחיות דוממות ומנהמות כארי. באותה שעה עונים ואומרים קק"ק ה' צבאות מלא כל הארץ כבודו. ובשעה שמגיע לכסא מתגלגלין גלגלי הכסא ומתרעשין אדני שרפרף וכל רקיעים אוחזת חלחלה. ובשעה שהוא עובר על כסאו כל חיילי מרום וכתר הכבוד שלו פותחים פיהם ואומרים ברוך כבוד ה' ממקומו. בוא וראה כמה גדולתו ושבחו של הקדוש ברוך הוא שבשעה שמגיע כתר לראשו מחזיק עצמו לקבל כתר מעבדיו וכל חיות ושרפים וגלגלי המרכבה וכסא הכבוד וחיילי מעלה ומטה מתגדלים ומתגברים ומתגאים ונותנין הוד והדר וממליכין כולם בפה אחד ואומר ה' ימלוך לעולם ועד. יהי ש"ר וקדוש וברוך יהא שמו הגדול מבורך לעלם ולעלמי עלמיא שהוא מתכוין ועושה שמים כארבע מאות ותשעים וששה אלפים רבבות של מלאכי השרת שעומדים לפניו ומקדישין לשמו בכל יום מיציאת החמה עד שקיעת החמה. ואמר קק"ק ה' צבאות מלא כל הארץ כבודו ומשקיע' החמה עד יציאת החמה אומר ברוך כבוד ה' ממקומו.
לאמן. אמר ר' שמעון בן לקיש כל העונה אמן בכל כחו פותחין לו שערי גן עדן שנא' פתחו שערים ויבא גוי צדיק שומר אמונים אל תקרי שומר אמונים אלא שאומרים אמן. מאי אמן א"ר חנינא אל מלך נאמן ואמרי לה אתה מלך נאמן מהו להפסיק ליהא שמיה רבא מברך לעלם ולעלמי עלמיא כי אתא רב דימי אמר רבי יהושע בן לוי רבי שמעון ותלמידי דרבי יוחנן אמרו לכל אין מפסיקין חוץ ליהא שמיה רבה. שאפילו עוסק במעשה מרכבה פוסק ולית הילכתא כוותייהו.
לקדוש וברוך וימלוך. כשעלה משה למרום מצא כת אחת אומרת קק"ק ה' צבאות מלא כל הארץ כבודו. וכת אחת אומרת ברוך כבוד ה' ממקומו. וכולם עונין בפה אחד ואומר ימלוך ה' לעולם אלהיך ציון לדור ודור הללויה.
ליהא שמיה רבא. ההוא ישראל וכותי דהוו יתבי שמע ישראל קל יהא שמיה רבא מברך בבי כנישתא קם ונפק. אמר רבא לא לימא איניש יהא שמיה רבא והדר מברך לעלם ולעלמי עלמיא. אלא יהא שמיה רבא מברך לעלם ולעלמי עלמיא א"ל רב ספרא משה שפיר קאמרת אפסוקי מילתא לית לן בה.
ענייני קדיש. קדיש הראשון שלפני ברכו אחרי מקראות תהלים הללויות ואך תיקנו ברכת ישתבח בנתיים ואומר יתגדל ויהא שמיה רבה. יתברך עד דאמירן בעלמא ואמרו אמן. קדיש השני אחר פסוק ברכת כהנים כשאין תחנון או אחר מקראות של תחנונים יתגדל עד דאמירן בעלמא ואמרו אמן. קדיש השלישי אחר סדר קדושה וגומר הקדיש לפי שהוא סוף התפלה. יתגדל. יתברך. תתקבל יהא שלמא רבא. עד עושה שלום. קדיש הרביעי במנחה אחר פסוקי תהלה עד דאמירן בעלמא ואמרו אמן. קדיש החמישי אחר פסוקי תחנון וגומרין כל הקדיש לפי שהוא סוף תפלת המנחה ואפילו כשאין תחנון גומר אחר התפלה. קדיש הששי אחר פסוקי ברוך ה' לעולם אמן ואמן עד דאמירן בעלמא. קדיש השביעי אחר תפלת ערבית. וגומר כל הקדיש שהוא סוף תפלת ערבית. הרי ז' קדישין ביום על שם שבע ביום הללתיך. בשני וחמישי קדיש לאחר קריאת התורה קדיש עד דאמירן בעלמא כי הקדוש ברוך הוא מתגדל על ידי תורה שבכתב. לכך לעולם קדיש אחר קריאת התורה. שהרי לא נאמרו קדיש עד אחר סדר קדושה. בערב שבת קדיש אחר פסוקי ושמרו בני ישראל את השבת וקדיש אחר במה מדליקין אחר פסוקי כל בניך למודי ה' עד יברך את עמו בשלום ואינו אומר תתקבל שהרי לא התפללו אחר קדיש. בשבת תכף לקריאת התורה קדיש להפסיק בין תורה לנביאים יקום פורקן אשרי וקדיש לפני תפלת המוספין כי אין להתפלל בולא כלום לכך קדיש לפני התפלה לעולם. וקדיש לאחר פיטום הקטורת אחר כל בניך למודי ה'. ושבת במנחה תיקנו לומר אשרי וסדר קדושה. כי סדר קדושה בכל יום לשמור מדין גיהנם צלמות ולא סדרים. הא יש סדרים אין צלמות. ודחו סדר קדושה בהשכמה וביום טוב מפני הריבוי תפלות. ותיקנוה במנחה וקדיש אחריו. מה שאין אומר קדיש אחר קריאת התורה במנחה בשבת לפי שאין הפסק בין קריאת התורה לתפלה לפי שאין להתפלל בולא כלום דחו הקדיש עד שיתפלל. וכשאומר בימים טובים המגילות לפני קריאת התורה אומר קדיש אחר המגילה לפי שבנטילת התורה יפסיקו בעל הכל יתגדל וכשקוראי' פירקי אבות שאומרים אחריהם ר' חנניה בן עקשיא ואומר פסוק ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ואחריו קדיש ובפורים לאחר קריאת המגילה ואתה קדוש אשרי. וביום אומר תהלה לכך אין אחר המגילה קדיש. מה שאומרים סדר קדושה במוצאי שבתות לפי שהמלאך הממונה על המתים דומה שמו והוא דן אותם בכל יום ויום ובערב שבת עם חשיכה בת קול מכרזת ואומרת להם לרשעים יצאו אלו מגיהנם ויניחום כל השבת כולה ובמוצאי שבת עם חשיכה צועק המלאך שהוא ממונה עליהם חזרו לכם לגיהנם שכבר השלימו ישראל את סדריהם לכך מזכירים ישראל בסדר במוצאי שבתות ואומרים ויהי נועם ה' אלהינו וקבעו אף סדר קדושה עמו לכך אומרים ויהי נועם אף במוצאי ימים טובים שחל להיות בשבת. אבל שאר ימים טובים שאין אומרים ויהי נועם אין אומר סדר קדושה מכל מקום מועיל מה שאמרו סדר קדושה במנחה שכבר פנה היום וסמוך ללילה. כללו של דבר אין אומר תתקבל אלא אחר סיום תפלה כגון אחר תפלת המנחה ואחר המעריב ואחר יוצר וביום שמתפללין מוסף אומר קדיש אחר קריאת התורה וצריך לגמור כל הקדיש לפי שגמר כבר תפלת יוצר. ואחר שקרא בתורה יאמר קדיש עד דאמירן בעלמא וכשמחזירין ספר תורה אומרים פסוקים יהללו וקדיש עד דאמירן ומתפללין תפלת המוסף. ביום שקורין בב' תורות אומר קדיש בראשונה ואם ג' אומר על השנייה שאין אומר קדיש אלא לאחר כל הקרואים בכל פעם אומרים קדיש על המגדל אחר קריאת התורה עד דאמירן חוץ מן המנחה בשבת ומנחה יום הכיפורים ומנחה בתענית ציבור אז אין אומר קדיש אחר קריאת התורה מפני שסמוך לקריאת התורה מיד קודם שמתחילין להתפלל אומר קדיש ואין דבר מפסיק בין קריאה לתפל' אבל כשמפסיקים בנתיים כגון יקום פורקן ואשרי אז אומר קדיש על המגדל עד דאמירן ואין אומרים תתקבל.
גיליון. מנהג בוורמייש ביום מילה אין נופלים על פניהם ואין אומרין למנצח יענך. ובלילה נופלין. בנישואים נופלין ואומרין למנצח וצדקתך. בראש חדש אין נופלי' על פניהם לא ביום ולא בלילה שלפניו. מניסן עד מוצאי אסרו חג אין נופלין בתחנון. ואין אומרים למנצח בערב יום טוב ולא באסרו חג. ומסיון עד מוצאי אסרו חג אין נופלין בתחנון. בתשעה באב אין אומר ואני זאת בריתי. כי אם ובא לציון גואל ולשבי פשע ואתה קדוש וכל סדר קדושה. בערב ראש השנה אומר תחינות בהשכמה לסליחות ולא ביוצר ואין אומרים למנצח בערב יום הכיפורים עד מוצאי אסרו חג אין נופלין בתחנון. אומר למנצח. בחנוכה ובכל יום שאומר הלל אין נופלין בתחנון ואין אומרים למנצח. ואין אומר אל ארך אפים ואין אומרים למנצח בי"ד וט"ו באדר ואין נופלין בתחנון ואין אומרים צדקתך אם יהיה ראש חדש במוצאי שבת ואין אומ' ויהי נועם אם יהיה ט' באב וכן אם יבא יום טוב באמצע השבת ואין אומ' ויהי נועם. צדקתך אומרים אף אם יבא ט' באב במוצאי שבת. אין אומרים תחינה ט' באב ולא תתקבל. במנחה ביום ט' באב אומ' תתקבל:

~פרויקט השו"ת~
 

אולי מעניין אותך גם...

אשכולות דומים

הפרק היומי

הפרק היומי! כל ערב פרק תהילים חדש. הצטרפו אלינו לקריאת תהילים משותפת!


תהילים פרק קכב

א שִׁיר הַמַּעֲלוֹת לְדָוִד שָׂמַחְתִּי בְּאֹמְרִים לִי בֵּית יְהוָה נֵלֵךְ:ב עֹמְדוֹת הָיוּ רַגְלֵינוּ בִּשְׁעָרַיִךְ יְרוּשָׁלִָם:ג יְרוּשָׁלִַם הַבְּנוּיָה כְּעִיר שֶׁחֻבְּרָה לָּהּ יַחְדָּו:ד שֶׁשָּׁם עָלוּ שְׁבָטִים שִׁבְטֵי יָהּ עֵדוּת לְיִשְׂרָאֵל לְהֹדוֹת לְשֵׁם יְהוָה:ה כִּי שָׁמָּה יָשְׁבוּ כִסְאוֹת לְמִשְׁפָּט כִּסְאוֹת לְבֵית דָּוִיד:ו שַׁאֲלוּ שְׁלוֹם יְרוּשָׁלִָם יִשְׁלָיוּ אֹהֲבָיִךְ:ז יְהִי שָׁלוֹם בְּחֵילֵךְ שַׁלְוָה בְּאַרְמְנוֹתָיִךְ:ח לְמַעַן אַחַי וְרֵעָי אֲדַבְּרָה נָּא שָׁלוֹם בָּךְ:ט לְמַעַן בֵּית יְהוָה אֱלֹהֵינוּ אֲבַקְשָׁה טוֹב לָךְ:
נקרא  11  פעמים

לוח מודעות

למעלה