''תוך כדי'' (+אך ורק שם פעולה)

אפכא מסתברא

משתמש סופר מקצוען
עריכה תורנית
מוזיקה ונגינה
השיבוש בשימוש הביטוי 'תוך כדי' בתוספת אות השימוש 'ש-' משתרש כל כך, עד שאפילו עורכי/ות לשון משתבשים בו. (ראיתי לאחרונה כמה ספרים/מאמרים שעברו עריכת לשון, ושיבוש זה לא תוקן בהם.)
בבקשה לשים לב: אחרי 'תוך כדי' יבוא תמיד שם פעולה, וסימנך: 'תוך כדי דיבור'. לכן אל תאמר (וק"ו אל תכתוב): תוך כדי שהלכתי, תוך כדי שהוא מניף', אמור (וכתוב): 'תוך כדי הליכתי', 'תוך כדי הנפת...', 'תוך כדי מרוצתם' וכל כיו"ב.
 

חגי פאהן

משתמש סופר מקצוען
עימוד ספרים
מנוי פרימיום
עיצוב גרפי
מנוי פרימיום
תודה על ההארה. אני מסכים שכנראה ברוב ההקשרים זה ביטוי שגוי, אבל צריך להבין מה הפירוש. כשאומרים "כדי דיבור" הכוונה היא לפרק הזמן שלוקח לדבר, כמו דֵּי זמן שניתן לדבר בו. וכן כולם: כדי אכילת פרס, כמו די זמן שניתן לאכול בו פרס. "המתפלל צריך שיכרע עד כדי שיראה איסר כנגד לבו" - כשיעור המקום הזה. "כמה ישהה בין תפילה לתפילה? כדי שתתחונן דעתו עליו" - כשיעור הזמן הזה.
וכתב המגיד משנה בהל' גרושין פ"ה הט"ו: "אם בא הבעל כנגדה ונכנס בתוך ד' אמות שלה וזרקו לה, אם נפל הוא תוך כדי שתשוח ותטלנו - הויא לה מגורשת", ופירושו תוך שטח מקום ששיעורו שהיא יכולה לשוח וליטלו משם. כמובן מדובר בשלב שהגט עדיין על הרצפה והיא טרם שחתה. ולפי זה, יוצא שגם "תוך כדי הליכתי" אינו מדוייק...
 

אסתיג

משתמש סופר מקצוען
פרסום וקופירייטינג
כתיבה ספרותית
נראה לי שהיום השימוש בביטוי המושאל מההלכה - תוך כדי, משמש בעיקר לצורך ביטוי: במקביל, באותו זמן, באותו פרק זמן, באמצע העבודה, בד בבד. ללא שיתעמקו וישימו לב דווקא למילה "כדי" שבעצם מורכבת מ "כמו די..."
 

אפכא מסתברא

משתמש סופר מקצוען
עריכה תורנית
מוזיקה ונגינה
נראה לי שהיום השימוש בביטוי המושאל מההלכה - תוך כדי, משמש בעיקר לצורך ביטוי: במקביל, באותו זמן, באותו פרק זמן, באמצע העבודה, בד בבד. ללא שיתעמקו וישימו לב דווקא למילה "כדי" שבעצם מורכבת מ "כמו די..."
אכן, לביטוי 'תוך כדי' בשימושו בימינו יש משמעות של זמן דווקא (ולא של מקום, כפי המובן מה'מגיד משנה' הנ"ל), ובכל אופן - כוונתי היתה לשימוש כזה כפי שציינה @אסתיג.
 
למעלה