מתכון שמחת תורה - יום של שמחה בתורה ותפילה.

באתי רק לעורר

משתמש רשום
ידועים דברי חז"ל שכל ימי החג אנו מקריבים פרים על אומות העולם ובשמ"ע מקריבים פר אחד על ישראל,
משל למלך שביקש מאוהבו עשה לי סעודה שאשמח אני בך.
משמעות הדברים היא, שביום הגדול הזה אנחנו נמצאים עם הקב"ה לבד,
ולא רק לבד אלא בקרבה גדולה שאין למעלה ממנה - סועדים ביחד כאוהבים על אותו שולחן.
אחרי שזכינו להמליך את הקב"ה עלינו בר"ה,
לעשות תשובה בעשי"ת וביוה"כ,
לשמוח בסוכות עם לולב ומיניו ובביטול עצמי בדירת עראי,
אנו זוכים לקרבת אלוקים שאין למעלה ממנה.
לכן תיקנו שדווקא ביום הגדול הזה, נייחד את השמחה והקרבה לנטוע בתוכנו שמחה בתורה הקדושה,
שע"י שמחה זו וקירוב זה נזכה שישאר בנו רושם לכל השנה כולה שנהיה שמחים בתורה ומחוברים אליה.
ולכן יום זה הוא יום המסוגל מאוד לתפילה כיון שאנחנו נמצאים בקרבת אלוקים והוא חפץ בשמחתנו.
רבינו החתס סופר כותב שיום זה הוא בבחינת כי רוצה ה' בעמו.
וכאשר הוא רוצה בנו ממילא ניתן לבקש את קרבתו.
והתפילה הטובה ביותר היא שנזכה להיות קרובים אליו תמיד,
שמחים בתורה ומחוברים אליה עמלים בה ומקיימים מצוותיה בשמחה.
וכמו שלימדונו חז"ל הקדושים במהות השמחה,
בך בתורתך בך בישועתך !!!
חג שמח.
 

לוח אירועים וקורסים קרובים

למעלה