כללי קובץ אקסס למס"ב

מחשבים ותוכנות > תוכן מקצועי

<<< פרויקט מיוחד - סיכום תשפ"א בקהילת הכתיבה >>>
'מה כבר עשינו?' - פרויקט סיכום השנה - וואו. איזו שנה שזו הייתה, תשפ"א. היה לנו בחירות, היו חילופי שלטון בישראל, בארה"ב ובאירן, הייתה קורונה...
אוטומציה עסקית שתניב לכם הרבה כסף!
אם יש משהו מיוחד במכללת פרוג ובמנהל המוערך שלו זה בעיקר היכולת לזהות מגמות בשוק צעד אחד לפני כולם. בהיסטוריה של פרוג נפתחו כמה קורסים שרבים...
הקמפיין האדיר להרמת קרן הזוה"ק בעולם - מגיע לפעילות שיא בימים אלה
חיים קוטלר אחרי הכנות קדחתניות וערבי רתימה סוחפים, עם מאות שגרירים נאמנים ונמרצים, הקמפיין האדיר 'מאירים בקדושה - נושאים בעול הפצת הזוה"ק בעולם'...
שמחונים ממליצה: שש מתנות נהדרות לראש השנה ולחגי תשרי
מציאות החיים ההפכפכה של התקופה התקופה האחרונה מבלבלת את כולנו. אף אחד לא יודע אם נחגוג את החג ביחד עם המשפחה המורחבת או לבד עם המשפחה הגרעינית, אם...

moishy

משתמש סופר מקצוען
מנוי פרימיום
עברו מספר שנים מאז שפרסמתי כאן לראשונה את הכלי לבניית קבצי מס"ב באקסס, ומסתבר שיש לא מעט עמותות וארגונים שמשתמשים בו מידי חודש.
מצורפת כאן גירסה חדשה עם תוספות משמעותיות. כרגיל, אם יש הערות אשמח לשמוע.

בהצלחה
 

קבצים מצורפים

רייצ'ל PA

משתמש חדש
הפקות ואירועים
תודה ענקית. בשימוש כבר כמה שנים טובות.
גם בגרסה זו ייבוא סניפים רק מוחק את הרשימה הקודמת, אך הרשימה נשארת ריקה גם לאחר ש"הייבוא הסתיים בהצלחה".
בנוסף, בנק HSBC (מס' 23) לא ניתן בשום אופן להזין מספר חשבון. בדקתי במודולים, בנק 23 לא קיים בכלל....
 

moishy

משתמש סופר מקצוען
מנוי פרימיום
גם בגרסה זו ייבוא סניפים רק מוחק את הרשימה הקודמת, אך הרשימה נשארת ריקה גם לאחר ש"הייבוא הסתיים בהצלחה".
שלחתי לכם הודעה פרטית.

בנוסף, בנק HSBC (מס' 23) לא ניתן בשום אופן להזין מספר חשבון. בדקתי במודולים, בנק 23 לא קיים בכלל....
במודולים הוא לא קיים בגלל שמס"ב לא פרמו בדיקת חוקיות לבנק הזה
 

רייצ'ל PA

משתמש חדש
הפקות ואירועים
בכל מקרה כל מספר חשבון מחזיר שגיאה בבנק הזה.
מה יכולה להיות הסיבה? איזה מודול מגדיר את הפרמטרים החוקיים / לא חוקיים?
 

moishy

משתמש סופר מקצוען
מנוי פרימיום
mdlValidations

קוד:
Public Function fValidateBankAccount(lngBankNumber As Long, _
  lngBranch As Long, _
  lngAccount As Long) As Boolean
  fValidateBankAccount = False

  Dim lngRequiredAccountLength As Long
  Dim lngTotal As Long

  Dim strArrayAccount() As String
  Dim strArrayBranch() As String

  Dim strAccount As String
  Dim strBranch As String

  Select Case lngBankNumber
    Case 10, 13, 34
      lngRequiredAccountLength = 8
    Case 12, 4
      lngRequiredAccountLength = 6
    Case 11, 17
      lngRequiredAccountLength = 9
    Case 20
      lngRequiredAccountLength = 6
    Case 31, 52
      lngRequiredAccountLength = 9
    Case 9
      lngRequiredAccountLength = 9
    Case 22
      lngRequiredAccountLength = 9
    Case 46
      lngRequiredAccountLength = 9
    Case 14
      lngRequiredAccountLength = 9
  End Select

  If lngBankNumber <> 54 And lngBankNumber <> 23 Then
    strAccount = String(lngRequiredAccountLength - Len(CStr(lngAccount)), "0") & CStr(lngAccount)
  Else
    strAccount = CStr(lngAccount)
  End If
  '  strAccount = Right("0000000000" & CStr(lngAccount), lngRequiredAccountLength) ' This is an alternative to the previous line
  strAccount = StrConv(strAccount, vbUnicode)
  strArrayAccount = Split(strAccount, vbNullChar)

  If lngBankNumber = 20 And lngBranch > 400 Then  ' a`i' i^n~o^? a"n~?e'o' a'a'?º i^??c,e'-e`o^c,a*u' a^a~a*i` i^400
    strBranch = CStr(lngBranch - 400)  ' i`o^?e' a"c,e'u`a*a'e'i' e'u` i`a"o^c,e'u' 400
  End If

  If lngBankNumber = 12 Or lngBankNumber = 4 Then
    strBranch = lngBranch
  End If

  If Len(strBranch) < 3 Then
    strBranch = String(3 - Len(strBranch), "0") & strBranch  ' i^a*n~e'o' a`o^n~e'i' i`a"u`i`e'i' i`3 n~o^?a*u'
  End If
  strBranch = StrConv(strBranch, vbUnicode)
  strArrayBranch = Split(strBranch, vbNullChar)

  Select Case lngBankNumber
    Case 54
      ' i`a'?º e'?a*u`i`e'i' a`e'i" a`e'i^a*u', e"i` c,u`a'a*i" u'ºe'i"
      fValidateBankAccount = True
    Case 10, 13, 34
      If Right( _
        CLng(strArrayBranch(0)) * 10 + _
        CLng(strArrayBranch(1)) * 9 + _
        CLng(strArrayBranch(2)) * 8 + _
        CLng(strArrayAccount(0)) * 7 + _
        CLng(strArrayAccount(1)) * 6 + _
        CLng(strArrayAccount(2)) * 5 + _
        CLng(strArrayAccount(3)) * 4 + _
        CLng(strArrayAccount(4)) * 3 + _
        CLng(strArrayAccount(5)) * 2 + _
        Right(lngAccount, 2) _
        , 2) = _
        90 Or 72 Or 70 Or 60 Or 20 Then
        fValidateBankAccount = True
      End If
    Case 12, 4
      lngTotal = CLng(strArrayBranch(0)) * 9 + _
        CLng(strArrayBranch(1)) * 8 + _
        CLng(strArrayBranch(2)) * 7 + _
        CLng(strArrayAccount(0)) * 6 + _
        CLng(strArrayAccount(1)) * 5 + _
        CLng(strArrayAccount(2)) * 4 + _
        CLng(strArrayAccount(3)) * 3 + _
        CLng(strArrayAccount(4)) * 2 + _
        CLng(strArrayAccount(5)) * 1
      Select Case lngTotal Mod 11
        Case 0
          fValidateBankAccount = True
        Case 2
          Select Case strBranch
            Case 120, 121, 123, 125, 130, 131, 132, 133, 140, 149, 384, 500, 510, 514, 515, 531, 353, 552, 569, 582, 590, 591, 601, 602, 607, _
              608, 609, 610, 611, 613, 618, 620, 627, 628, 632, 634, 636, 638, 639, 640, 642, 644, 645, 646, 648, 650, 655, 657, 658, 661, _
              664, 668, 681, 685, 686, 700, 705, 713, 714, 718, 721, 723, 726, 727, 736, 739, 747, 752, 766, 772, 773, 774, 783, 795, _
              211, 600, 616, 690, 716, 761, _
              170, 612, 615, 631
              fValidateBankAccount = True
          End Select
        Case 4
          Select Case strBranch
            Case 211, 600, 616, 690, 716, 761
              fValidateBankAccount = True
          End Select
        Case 6
          Select Case strBranch
            Case 170, 612, 615, 631
              fValidateBankAccount = True
          End Select
        Case Else
          fValidateBankAccount = False
      End Select
    Case 11, 17
      lngTotal = CLng(strArrayAccount(0)) * 9 + _
        CLng(strArrayAccount(1)) * 8 + _
        CLng(strArrayAccount(2)) * 7 + _
        CLng(strArrayAccount(3)) * 6 + _
        CLng(strArrayAccount(4)) * 5 + _
        CLng(strArrayAccount(5)) * 4 + _
        CLng(strArrayAccount(6)) * 3 + _
        CLng(strArrayAccount(7)) * 2 + _
        CLng(strArrayAccount(8)) * 1
      Select Case lngTotal Mod 11
        Case 0, 2, 4
          fValidateBankAccount = True
      End Select
    Case 20
      lngTotal = CLng(strArrayBranch(0)) * 9 + _
        CLng(strArrayBranch(1)) * 8 + _
        CLng(strArrayBranch(2)) * 7 + _
        CLng(strArrayAccount(0)) * 6 + _
        CLng(strArrayAccount(1)) * 5 + _
        CLng(strArrayAccount(2)) * 4 + _
        CLng(strArrayAccount(3)) * 3 + _
        CLng(strArrayAccount(4)) * 2 + _
        CLng(strArrayAccount(5)) * 1
      Select Case lngTotal Mod 11
        Case 0, 2, 4
          fValidateBankAccount = True
      End Select
    Case 31, 52
      lngTotal = CLng(strArrayAccount(0)) * 9 + _
        CLng(strArrayAccount(1)) * 8 + _
        CLng(strArrayAccount(2)) * 7 + _
        CLng(strArrayAccount(3)) * 6 + _
        CLng(strArrayAccount(4)) * 5 + _
        CLng(strArrayAccount(5)) * 4 + _
        CLng(strArrayAccount(6)) * 3 + _
        CLng(strArrayAccount(7)) * 2 + _
        CLng(strArrayAccount(8)) * 1
      Select Case lngTotal Mod 11
        Case 0
          fValidateBankAccount = True
        Case Else
          lngTotal = CLng(strArrayAccount(3)) * 6 + _
            CLng(strArrayAccount(4)) * 5 + _
            CLng(strArrayAccount(5)) * 4 + _
            CLng(strArrayAccount(6)) * 3 + _
            CLng(strArrayAccount(7)) * 2 + _
            CLng(strArrayAccount(8)) * 1
          If lngTotal Mod 11 = 0 Then
            fValidateBankAccount = True
          End If
      End Select
    Case 9
      lngTotal = CLng(strArrayAccount(0)) * 9 + _
        CLng(strArrayAccount(1)) * 8 + _
        CLng(strArrayAccount(2)) * 7 + _
        CLng(strArrayAccount(3)) * 6 + _
        CLng(strArrayAccount(4)) * 5 + _
        CLng(strArrayAccount(5)) * 4 + _
        CLng(strArrayAccount(6)) * 3 + _
        CLng(strArrayAccount(7)) * 2 + _
        CLng(strArrayAccount(8)) * 1
      If lngTotal Mod 10 = 0 Then
        fValidateBankAccount = True
      End If
    Case 22
      lngTotal = CLng(strArrayAccount(0)) * 3 + _
        CLng(strArrayAccount(1)) * 2 + _
        CLng(strArrayAccount(2)) * 7 + _
        CLng(strArrayAccount(3)) * 6 + _
        CLng(strArrayAccount(4)) * 5 + _
        CLng(strArrayAccount(5)) * 4 + _
        CLng(strArrayAccount(6)) * 3 + _
        CLng(strArrayAccount(7)) * 2
      If 11 - (lngTotal Mod 11) = CLng(strArrayAccount(8)) Then
        fValidateBankAccount = True
      End If
    Case 46
      lngTotal = CLng(strArrayBranch(0)) * 9 + _
        CLng(strArrayBranch(1)) * 8 + _
        CLng(strArrayBranch(2)) * 7 + _
        CLng(strArrayAccount(0)) * 6 + _
        CLng(strArrayAccount(1)) * 5 + _
        CLng(strArrayAccount(2)) * 4 + _
        CLng(strArrayAccount(3)) * 3 + _
        CLng(strArrayAccount(4)) * 2 + _
        CLng(strArrayAccount(5)) * 1
      Select Case lngTotal Mod 11
        Case 0
          fValidateBankAccount = True
        Case 2
          Select Case strBranch
            Case 154, 166, 178, 181, 183, 191, 192, 503, 505, 507, 515, 516, 527, 539
              fValidateBankAccount = True
          End Select
        Case Else
          lngTotal = CLng(strArrayAccount(0)) * 9 + _
            CLng(strArrayAccount(1)) * 8 + _
            CLng(strArrayAccount(2)) * 7 + _
            CLng(strArrayAccount(3)) * 6 + _
            CLng(strArrayAccount(4)) * 5 + _
            CLng(strArrayAccount(5)) * 4 + _
            CLng(strArrayAccount(6)) * 3 + _
            CLng(strArrayAccount(7)) * 2 + _
            CLng(strArrayAccount(8)) * 1
          If lngTotal Mod 11 = 0 Then
            fValidateBankAccount = True
          Else
            lngTotal = CLng(strArrayAccount(3)) * 6 + _
              CLng(strArrayAccount(4)) * 5 + _
              CLng(strArrayAccount(5)) * 4 + _
              CLng(strArrayAccount(6)) * 3 + _
              CLng(strArrayAccount(7)) * 2 + _
              CLng(strArrayAccount(8)) * 1
            If lngTotal Mod 11 = 0 Then
              fValidateBankAccount = True
            End If
          End If
      End Select
    Case 14
      lngTotal = CLng(strArrayBranch(0)) * 9 + _
        CLng(strArrayBranch(1)) * 8 + _
        CLng(strArrayBranch(2)) * 7 + _
        CLng(strArrayAccount(0)) * 6 + _
        CLng(strArrayAccount(1)) * 5 + _
        CLng(strArrayAccount(2)) * 4 + _
        CLng(strArrayAccount(3)) * 3 + _
        CLng(strArrayAccount(4)) * 2 + _
        CLng(strArrayAccount(5)) * 1
      Select Case lngTotal Mod 11
        Case 0
          fValidateBankAccount = True
        Case 2
          Select Case strBranch
            Case 347, 361, 362, 363, 365, 385
              fValidateBankAccount = True
          End Select
        Case 4
          Select Case strBranch
            Case 361, 362, 363
              fValidateBankAccount = True
          End Select
        Case Else
          lngTotal = CLng(strArrayAccount(0)) * 9 + _
            CLng(strArrayAccount(1)) * 8 + _
            CLng(strArrayAccount(2)) * 7 + _
            CLng(strArrayAccount(3)) * 6 + _
            CLng(strArrayAccount(4)) * 5 + _
            CLng(strArrayAccount(5)) * 4 + _
            CLng(strArrayAccount(6)) * 3 + _
            CLng(strArrayAccount(7)) * 2 + _
            CLng(strArrayAccount(8)) * 1
          If lngTotal Mod 11 = 0 Then
            fValidateBankAccount = True
          Else
            lngTotal = CLng(strArrayAccount(3)) * 6 + _
              CLng(strArrayAccount(4)) * 5 + _
              CLng(strArrayAccount(5)) * 4 + _
              CLng(strArrayAccount(6)) * 3 + _
              CLng(strArrayAccount(7)) * 2 + _
              CLng(strArrayAccount(8)) * 1
            If lngTotal Mod 11 = 0 Then
              fValidateBankAccount = True
            End If
          End If
      End Select
    Case 23
      fValidateBankAccount = True
  End Select

End Function

'áãé÷ú îñôø úòåãú æäåú
'Public Function fValidateTeudatZehut(lngNum As Long) As Boolean
'  Dim ch As String, i As Integer, iSum As Integer
'  Dim iTemp As Integer
'
'  For i = 1 To 8
'    ch = Mid(lngNum, i, 1)
'    iTemp = Val(ch) * (((i - 1) Mod 2) + 1)
'    If iTemp > 9 Then iTemp = (iTemp Mod 10) + (iTemp \ 10)
'    iSum = iSum + iTemp
'  Next i
'
'  If ((10 - (iSum Mod 10)) Mod 10) = Val(Mid(lngNum, 9, 1)) Then
'    fValidateTeudatZehut = True
'  Else
'    fValidateTeudatZehut = False
'  End If
'End Function

Public Function fValidateTeudatZehut(ID As Variant) As Boolean
' http://halemo.net/info/idcard/index.html
  Dim i As Integer
  Dim sum As Integer
  Dim digit As Integer

  ID = Val(ID)
  While Len(ID) < 9
    ID = "0" & ID
  Wend

  sum = 0

  For i = 1 To 9
    digit = Strings.Mid$(ID, i, 1)
    If (i Mod 2) = 0 Then
      If digit >= 5 Then
        digit = 2 * digit - 9
      Else
        digit = digit * 2
      End If
    End If
    sum = sum + digit
  Next i

  fValidateTeudatZehut = (sum Mod 10) = 0

End Function
 
נערך לאחרונה ב:

רייצ'ל PA

משתמש חדש
הפקות ואירועים
יישר כח. גם ייבוא הבנקים הסתדר משום מה :cool:
ניסיתי להגדיר ברירת מחדל ל"זיכוי" (אין שימוש בחיוב), אני מצליח רק למחוק את האופציה של חיוב, איך אני מגדיר את הזיכוי כברירת מחדל?
 

אולי מעניין אותך גם...

שיתוף ציורי דיוקן שציירתי לאחרונה
היי לכל המאיירים/ות המוכשרים פה בפורום. טוב, שמי איריס ג’פרי, והאמת שאני די ישנה, אבל גם די חדשה כאן כיוון שזו הפעם הראשונה שמשתפת פה. מצרפת פה...
5.00 star(s) 3 דירוגים
אוהבים לגוון את החג?
בכל הנוגע לארוחות חג, האנושות מתחלקת לשניים. למחצית מהאנשים אין בעיה לחזור על האוכל המוכר והמסורתי במשך כל ארוחות החג, ואילו אנשי המחצית השניה...
<<< פרויקט מיוחד - סיכום תשפ"א בקהילת הכתיבה >>>
'מה כבר עשינו?' - פרויקט סיכום השנה - וואו. איזו שנה שזו הייתה, תשפ"א. היה לנו בחירות, היו חילופי שלטון בישראל, בארה"ב ובאירן, הייתה קורונה...
עלילות מד"א והברסלבים, סיפור אקשן בהמשכים. פרקים ראשונים
פרק 1 - ידיעה חדשותית חולי קורונה מאומתים חזרו מאומן עם אישורים מזוייפים – ונעצרו בנתב"ג מתוך עשרות אלפי החסידים שנסעו לשהות במהלך ימי ראש השנה...

דירות לחגים

המספרים של פרוג:

337,452

משתמשים נכנסו לפרוג בחודש האחרון

2

משתמשים מבקרים ברגע זה באתר

4,986

הודעות נכתבו בממוצע ליום בחודש האחרון

לוח נדל"ן | למכירה והשכרה

לוח דרושים

למעלה
לשיחת ווטסאפ עם בית פרוג
צ'אט בווטסאפ בנושאי יעוץ לימודים, פדגוגיה ומזכירות
היי, אפשר לדבר איתנו, אנחנו כאן!