עסק מארה"ב שנותן שירותים בארץ

צופנוי

משתמש רשום
אין קשר לרשויות המס בארץ. הדיווח מבחינת המעסיק הוא בחו"ל בלבד.
מבחינת העובד: לגבי מ"ה צריך להגיש דו"ח שנתי, לגבי ב"ל אם העבודה היא בישראל נחשב כשכיר המשלם בעד עצמו וצריך לשלם לבד לביטוח לאומי, אם העבודה היא בחו"ל נחשב כבעל הכנסות שלא מעבודה - פטור עד 25% מהשכר הממוצע במשק (כ-2,600 ש"ח בחודש), והשאר חייב ב-9.61-12%. אם זו אשה נשואה וזו ההכנסה היחידה שלה (כלומר לא שכירה או עצמאית בישראל במקביל), נחשבת עקרת בית ולכן פטורה מתשלום דמי ביטוח על הכנסה זו.
 

אבא של כולם

משתמש רשום
פיתוח / אפיון / עיצוב אתרים
לגבי ב"ל אם העבודה היא בישראל... אם העבודה היא בחו"ל...
הכוונה המדינה שבה שוהה העובד בעת שעושה את עבודתו?
אם זו אשה נשואה וזו ההכנסה היחידה שלה (כלומר לא שכירה או עצמאית בישראל במקביל), נחשבת עקרת בית ולכן פטורה מתשלום דמי ביטוח על הכנסה זו.
מדובר בין על עבודה בישראל ובין על עבודה בחו"ל?
אם זה אפשרי אשמח לקבל מקור לזה
תודה רבה
 

צופנוי

משתמש רשום
העבודה בישראל/בחו"ל - הכוונה למקום העבודה בפועל.
אשה נשואה שאין לה הכנסות אחרות מלבד שכירה בארה"ב - הכוונה רק אם היא עובדת בחו"ל, שאז זו נחשבת הכנסה שלא מעבודה.
אם עובדת מישראל זו הכנסה כשכיר המשלם בעד עצמו, ואז אין פטור.
יש חוזר של ב"ל על סיווג ההכנסות כשכיר בחו"ל. אנסה לחפש ולהעלות אותו כאן.
 

ספרים הרבה

משתמש רשום
עריכה תורנית
כתיבה ספרותית
ם העבודה היא בישראל נחשב כשכיר המשלם בעד עצמו וצריך לשלם לבד לביטוח לאומי, אם העבודה היא בחו"ל נחשב כבעל הכנסות שלא מעבודה
העבודה היא מהבית (ישראל) באינטרנט האם זה נקרא עבודה בישראל
 

צופנוי

משתמש רשום
אם העבודה היא מישראל, אז זה שכיר המשלם בעד עצמו ואין הבדל בין גבר לאשה. חייב בדמי ביטוח מהשקל הראשון.
לגבי הגשת דו"ח למס הכנסה, נראה לי שזה רק מסכום מסוים, אבל אני לא סגורה על זה.
 

ספרים הרבה

משתמש רשום
עריכה תורנית
כתיבה ספרותית
אם העבודה היא מישראל, אז זה שכיר המשלם בעד עצמו ואין הבדל בין גבר לאשה. חייב בדמי ביטוח מהשקל הראשון.
לגבי הגשת דו"ח למס הכנסה, נראה לי שזה רק מסכום מסוים, אבל אני לא סגורה על זה.
כוונת שאלתי על עבודה באינטרנט האם זה נקרא לעבוד בישראל
 

צופנוי

משתמש רשום
והנה ציטוט מאתר הביטוח הלאומי, המדבר על שכיר אצל מעסיק זר, שמקום העבודה בפועל הוא בישראל:
תושב/ת ישראל המועסק על ידי מעסיק זר, שאינו משלם עבורו את דמי הביטוח, חייב לדווח על הכנסותיו למחלקת ביטוח וגבייה בסניף הקרוב למקום מגוריו או באמצעות טופס דין וחשבון רב שנתי, ולשלם דמי ביטוח עבור עצמו בשיעורים שנקבעו לעובד עצמאי.
 
למעלה