עוסקת פטור, מה עדיף? תוכנה או קבלות ידניות

ישראל ר

משתמש סופר מקצוען
מנוי פרימיום
עימוד ספרים
עיצוב גרפי
מכל הרשימה לעיל
האתר הזה הוא היחיד בחינם
שאלתי היא
האם ניתן לנהל דרכו גם ספר תקבולים ותשלומים?
יש עוד מקומות חינימיים לגמרי למשל: https://ypay.co.il/
תבדוק מי מציע יותר, למשל חתימה אלקטרונית ועוד.
 

יהודה מילר

מנהל פורום דין וחשבון
מנוי פרימיום גולד
תוכנה חינמית ומאוד מומלצת https://invoice.rivhit.co.il/


האם זה נכון שצריך ליידע את מס הכנסה לפני שמוציאים קבלות ממוחשבות?
5.2 .דגשים ודרישות נוספות שחלות על שולח מסמך ממוחשב
דרישת ההודעה מראש לפני משלוח המסמך הממוחשב הראשון סעיף 18ב(ב) להוראות קובע כי נישום המבקש לשלוח מסמכים ממוחשבים, יודיע על כך לפקיד השומה בדואר רשום, לפני משלוח המסמך הממוחשב הראשון. דרישה זו נועדה לאפשר לפקיד השומה להתאים את אופן הביקורת לעסק, להיערך בהתאם מבחינת כוח האדם הדרוש לביצוע ביקורות ממוחשבות ולאפשר לו להעריך את היקף השימוש במסמכים ממוחשבים בעסקים שבתחום אחריותו.

משלוח מסמכים ממוחשבים - רק בהסכמת המקבל
סעיף 18ב(ג)(1 (להוראות קובע כי נישום המבקש לשלוח מסמכים ממוחשבים יוכל לעשות כן רק אם המקבל הביע את הסכמתו לכך, לפני קבלת המסמך הממוחשב הראשון, וכי המשלוח יתבצע כל עוד לא ביטל המקבל את הסכמתו האמורה.
הסכמת המקבל תהיה אישית כלפי השולח ומפורשת, ותוכל להתבצע בכל דרך בת תיעוד והוכחה, כגון בכתב או באופן ממוחשב (בדרך של Agree I ,למשל). בהסכמתו מצהיר למעשה נישום המקבל תיעוד חוץ בדרך ממוחשבת כי ברשותו האמצעים הטכנולוגים
הדרושים על מנת לעמוד בהוראות החוק (לעניין אחסון הקבצים וכו').
בנוסף, בהתאם לסעיף 18ב(ג)(2 (להוראות, על הנישום השולח מסמכים ממוחשבים לשמור את אותם אישורי הסכמה שקיבל מהגורמים אליהם הוא מתכוון להעביר מסמכים ממוחשבים. מסמכי הסכמה אלה יישמרו כחלק ממערכת החשבונות של הנישום.
 

ישראל ר

משתמש סופר מקצוען
מנוי פרימיום
עימוד ספרים
עיצוב גרפי

יהודה מילר

מנהל פורום דין וחשבון
מנוי פרימיום גולד
מדוע אתה ממליץ על תוכנה זו במיוחד?
  • ריווחית היא תוכנה להנהלת חשבונות מוכרת עם ניסיון של הרבה שנים.
  • יש להם שירות מצוין כך שמעתי מהלקוחות שלי שמשתמשים בתוכנה.
  • מההתרשמות שלי היא היתה מאוד נוחה וקלה לשימוש.
(והאם אתה מכיר את החינמי שהבאתי?)
לא מכיר, אבל זה לא אומר שזה לא טוב.

בנוסף, הם כותבים שם במפורש שהמצב הקיים המאפשר הוצאת 50 קבלות בחודש חינם- הוא לזמן מוגבל בלבד.
נכון, אחרים לא כותבים את זה ומתי שהוא מתחילים לגבות תשלום.
 
למעלה