עומקא דשמעתתא

שאף

משתמש צעיר
לכולל בב"ב דרוש לרגל המצב למסירה
מספר קבצי מפרשים עומקא דשמעתתא
על מסכת ב"ק פרק מרובה
אם למישהו יש ומוכן למוסרו נא לעדכן

תזכו למצוות
 

אבי. י.

משתמש פעיל
עריכה תורנית
מוזיקה ונגינה
ניתן לברר בגמ"ח להשאלת ספרים לישיבות של משפחת גולדיש ברח' קצנלבוגן 4 בירושלים...
 
למעלה