הצג תוצאות: האם אתם שולחים לסבתות שנה טובה? והאם תשלחו שנה טובה שניתנת לצפייה במייל בלבד? (ללא הדפסה)


  • Total voters
    171
  • Poll closed .
למעלה