מקדמה על חשבון מענק ספטמבר-אוקטובר 2020 החל מ-4.10.2020

יהודה מילר

מנהל פורום דין וחשבון
מנוי פרימיום גולד
מענק הוצאות לעצמאים בעלי עסק קטן בתקופת משבר קורונה

שירות זה מאפשר לעצמאים יחידים בעלי עסק קטן (מחזור עסקאות של עד 300,000 ₪ בשנת 2019), שמחזור הפעילות שלהם נפגע בשל נגיף הקורונה, להגיש בקשה לקבלת מענק הוצאות לעסק קטן.


להגשת הבקשה
תנאי הזכאות למענק
ניתן להגיש בקשה למקדמה על חשבון מענק ספטמבר-אוקטובר 2020 החל מ-4.10.2020 ועד 5.11.2020. המקדמה הינה בגובה של 50% מסכום המענק. עבור תקופת זכאות זו, ספטמבר-אוקטובר 2020, נדרשת ירידה של 25% לפחות במחזור הפעילות בהשוואה לחודשים אלו בשנת 2019.
עצמאים יחידים (לא כולל חברות, שותפים בשותפות או באיחוד עוסקים) שמחזור פעילותם הממוצע לחודש בשנת המס 2019 גבוה מ- 1,500 ₪ ונמוך מ- 25,000 ₪, עשויים להיות זכאים למענק הוצאות בשל פגיעה בפעילות העסקית כתוצאה מהתפשטות נגיף קורונה.
הזכאות מותנית בהצהרת העצמאים באזור האישי של רשות המסים על עמידה בתנאים הבאים:
 • חלה ירידה של 40% לפחות במחזור הפעילות העסקית בחודשי הזכאות שנקבעו בחוק, בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2019.
  חודשי הזכאות לפי החוק: מאי-יוני 2020, יולי-אוגוסט 2020, ספטמבר-אוקטובר 2020, נובמבר-דצמבר 2020, ינואר-פברואר 2021, מרץ-אפריל 2021, מאי-יוני 2021.
  • לגבי תקופות הזכאות מאי-יוני 2020 וספטמבר-אוקטובר 2020 נדרשת ירידה של 25% לפחות במחזור הפעילות העסקית בתקופות אלו, בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2019.
 • הוגשו דוחות תקופתיים למע"מ לגבי חודשים אלו בשנת 2019 ובשנת 2020.
 • העוסקים ניהלו בשנת המס 2019, פנקסי חשבונות קבילים על פי החוק, והפנקסים לא נפסלו על ידי מנהל מע"מ או פקיד השומה.
סכומי המענק לבעלי עסק קטן
סכומי מענק ההוצאות משתנים בהתאם למחזורי העסקאות החודשיים של העסקים בשנת 2019:
 • עצמאים שמחזור העסקאות החודשי הממוצע שלהם בשנת 2019 היה עד 8,333 ₪: מענק בסך 3,000 ₪.
 • עצמאים שמחזור העסקאות החודשי הממוצע שלהם בשנת 2019 היה מ- 8,334 ₪ עד 16,666 ₪: מענק בסך 4,000 ₪.
 • עצמאים שמחזור העסקאות החודשי הממוצע שלהם בשנת 2019 היה מ- 16,667 ₪ עד 25,000 ₪: מענק בסך 6,000 ₪.
עצמאים שפתחו את עסקיהם בחודשים ינואר- פברואר 2020
עצמאים יחידים שהחלו את פעילותם העסקית מ-1.1.2020 ועד 29.2.2020 יכולים להיות זכאים למענק, עבור כל תקופת זכאות, בסכום של 3,000 ₪ לעוסק פטור ו-4,000 ₪ לעוסק מורשה, אם הצהירו באזור האישי באתר רשות המסים על עמידתם בכל התנאים הבאים:
 • מחזור העסקאות שלהם בשנת 2020 הוא מ-18,000 ₪ ועד 100 מיליון ₪
 • מחזור העסקאות שלהם בחודשים ינואר ופברואר 2020 גבוה מ-1,500 ₪.
 • מחזור העסקאות שלהם בתקופת הזכאות נמוך ממחזור העסקאות שלהם בינואר ופברואר 2020, בשל התפשטות נגיף הקורונה.
 • הגישו את הדוחות התקופתיים למע"מ עבור תקופת הזכאות ועבור החודשים ינואר ופברואר 2020
מועדי הגשת הבקשה למענק הוצאות לעצמאים בעלי עסק קטן
 • המערכת תיפתח לכל תקופת זכאות בנפרד, בהתאם למועד שייקבע על ידי מנהל רשות המסים ויפורסם באתר רשות המסים.
 • יש להגיש את הבקשה תוך 90 יום מיום פתיחת המערכת להגשה.

תקופת הזכאותמועד אחרון להגשת הבקשה
מקדמה לספטמבר-אוקטובר 202005.11.2020
יולי-אוגוסט 202015.12.2020
מאי-יוני 202015.11.2020
תהליך הגשת הבקשה
יש להגיש את ההצהרה על העמידה בתנאי הזכאות והבקשה למענק הוצאות באזור האישי של רשות המסים, לאחר ביצוע תהליך רישום וזיהוי.
ניתן להיכנס לאזור הייעודי להגשת הבקשה למענק באזור האישי של רשות המסים, תחת הכותרת "מענק לעסקים בתקופת הקורונה".
לתשומת ליבכם:
 • יש לוודא שפרטי חשבון הבנק לתשלום המענק מעודכנים ונכונים, לפני אישור ושליחת הבקשה. אם הפרטים אינם נכונים, ניתן לעדכן אותם תוך כדי מילוי הבקשה באזור האישי.
 • המענק יועבר לחשבון בנק בבעלות מבקשי המענק (או חשבון משותף) בלבד.
 • אימות פרטי חשבון הבנק עשוי לקחת מספר ימים, ובסיומו תישלח אליכם הודעה (במסרון או בדואר אלקטרוני).
 • ניתן להגיש בקשה לעדכון חשבון בנק באמצעות מערכת פניות לקוחות של רשות המסים, בצירוף מסמכים ואימות בעלי החשבון (צילום צ'ק או אישור על ניהול חשבון).
 • מייצגים יכולים לעדכן את חשבון הבנק של לקוחותיהם ישירות בשאילתה הייעודית באתר.
 • שכירים בעלי שליטה יכולים להגיש בקשה למענק עבור החברה במסגרת מערכת הבקשות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים, שתפתח במהלך חודש אוגוסט.
המקור החוקי לשירות זה
חוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף-2020
להגשת הבקשה

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין
 

מיריס ס

משתמש מקצוען
עיצוב גרפי
המשתמש נחסם
אני עוסק פטור.

והיות והחישוב הוא שנתי לחלק ל-12 חודשים
ויש לי גם כמות הוצאות נכבדת
אין לי מושג גם הרווח שלי נטו לאחר ניקוי ההוצאות.

אם אני מגישה את הבקשה למענק
ואח״כ {אולי) יצטרכו לקחת אותו ממני, אני מפסידה משהו? אני צריכה להוציא קבלה?

אני מתלבטת אם להגיש, כי קשה לי לעשות חישוב עכשיו הוצאות הכנסות...
מה אומרים?

@יהודה מילר תודה על המידע שאתה מעדכן כל הזמן
יישר כח! מאוד עוזר!!
 

מנטור

משתמש פעיל
ציטוט מרשות המיסים לגבי התאריך של המענק המלא:
לתשומת ליבך, אם ההכנסות העסקיות לחודשים ספטמבר-אוקטובר אינן ידועות לך, אל דאגה, ניתן להמתין ולבקש מענק הוצאות מלא לתקופה זו
החל מיום 15/11/20.
 

מיריס ס

משתמש מקצוען
עיצוב גרפי
המשתמש נחסם
הירידה היא במחזור הכנסות לפני ניכוי הוצאות
רגע אבל בעוסק פטור הם לא מחשבים את הרווח השנתי חלקי 12?
א״כ אין לי מושג מה יהיה ההכנסות השנתיות שלי

כדאי לבקש ומקסימום ייקחו לי בסוף שנה?
אני אפסיד מזה משהו?
 

פוטו טופ

משתמש סופר מקצוען
מנוי פרימיום
צילום מקצועי
עריכה והפקת סרטים
@יהודה מילר
אולי אתה תדע

אני מנסה להכנס ללינק שצרפת. והוא לא קולט את הנתונים שלי

ניסיתי כמה פעמים , ת.ז. וסיסמא . ואומר שגוי ..

מה יכול להיות?
 

יהודה מילר

מנהל פורום דין וחשבון
מנוי פרימיום גולד
את הסיסמא תקלידו ולא להעתיק ולהדביק אולי זה יעבוד
 

Pencil

משתמש מקצוען
צילום מקצועי
איור וציור מקצועי
עריכה והפקת סרטים
רגע אבל בעוסק פטור הם לא מחשבים את הרווח השנתי חלקי 12?
א״כ אין לי מושג מה יהיה ההכנסות השנתיות שלי

כדאי לבקש ומקסימום ייקחו לי בסוף שנה?
אני אפסיד מזה משהו?
לא לוקחת אחריות וממליצה לך לבדוק בעצמך אבל-
כשאני שאלתי את הרו"ח שלי, הבנתי שזה חודש מול חודש.

(אם זה חלקי 12, אף אחד לא יכול לדעת אם הוא הפסיד/ הרוויח....)
 

יוחנן ק

מהמשתמשים המובילים!
מנוי פרימיום
בוגר/תלמיד פרוג
עימוד ספרים
עיצוב גרפי
מענק סיוע לעסקים קטנים - ספטמבר אוקטובר,
מתי ייפתח ?
 

עברי אנכי

משתמש מקצוען
צילום מקצועי
עריכה תורנית
@שואף
ציטוט מרשות המיסים לגבי התאריך של המענק המלא:
לתשומת ליבך, אם ההכנסות העסקיות לחודשים ספטמבר-אוקטובר אינן ידועות לך, אל דאגה, ניתן להמתין ולבקש מענק הוצאות מלא לתקופה זו
החל מיום 15/11/20
 

מיכל ויס

משתמש מקצוען
מענק הוצאות לעצמאים בעלי עסק קטן בתקופת משבר קורונה

שירות זה מאפשר לעצמאים יחידים בעלי עסק קטן (מחזור עסקאות של עד 300,000 ₪ בשנת 2019), שמחזור הפעילות שלהם נפגע בשל נגיף הקורונה, להגיש בקשה לקבלת מענק הוצאות לעסק קטן.


להגשת הבקשה
תנאי הזכאות למענק
ניתן להגיש בקשה למקדמה על חשבון מענק ספטמבר-אוקטובר 2020 החל מ-4.10.2020 ועד 5.11.2020. המקדמה הינה בגובה של 50% מסכום המענק. עבור תקופת זכאות זו, ספטמבר-אוקטובר 2020, נדרשת ירידה של 25% לפחות במחזור הפעילות בהשוואה לחודשים אלו בשנת 2019.
עצמאים יחידים (לא כולל חברות, שותפים בשותפות או באיחוד עוסקים) שמחזור פעילותם הממוצע לחודש בשנת המס 2019 גבוה מ- 1,500 ₪ ונמוך מ- 25,000 ₪, עשויים להיות זכאים למענק הוצאות בשל פגיעה בפעילות העסקית כתוצאה מהתפשטות נגיף קורונה.
הזכאות מותנית בהצהרת העצמאים באזור האישי של רשות המסים על עמידה בתנאים הבאים:
 • חלה ירידה של 40% לפחות במחזור הפעילות העסקית בחודשי הזכאות שנקבעו בחוק, בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2019.
  חודשי הזכאות לפי החוק: מאי-יוני 2020, יולי-אוגוסט 2020, ספטמבר-אוקטובר 2020, נובמבר-דצמבר 2020, ינואר-פברואר 2021, מרץ-אפריל 2021, מאי-יוני 2021.
  • לגבי תקופות הזכאות מאי-יוני 2020 וספטמבר-אוקטובר 2020 נדרשת ירידה של 25% לפחות במחזור הפעילות העסקית בתקופות אלו, בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2019.
 • הוגשו דוחות תקופתיים למע"מ לגבי חודשים אלו בשנת 2019 ובשנת 2020.
 • העוסקים ניהלו בשנת המס 2019, פנקסי חשבונות קבילים על פי החוק, והפנקסים לא נפסלו על ידי מנהל מע"מ או פקיד השומה.
סכומי המענק לבעלי עסק קטן
סכומי מענק ההוצאות משתנים בהתאם למחזורי העסקאות החודשיים של העסקים בשנת 2019:
 • עצמאים שמחזור העסקאות החודשי הממוצע שלהם בשנת 2019 היה עד 8,333 ₪: מענק בסך 3,000 ₪.
 • עצמאים שמחזור העסקאות החודשי הממוצע שלהם בשנת 2019 היה מ- 8,334 ₪ עד 16,666 ₪: מענק בסך 4,000 ₪.
 • עצמאים שמחזור העסקאות החודשי הממוצע שלהם בשנת 2019 היה מ- 16,667 ₪ עד 25,000 ₪: מענק בסך 6,000 ₪.
עצמאים שפתחו את עסקיהם בחודשים ינואר- פברואר 2020
עצמאים יחידים שהחלו את פעילותם העסקית מ-1.1.2020 ועד 29.2.2020 יכולים להיות זכאים למענק, עבור כל תקופת זכאות, בסכום של 3,000 ₪ לעוסק פטור ו-4,000 ₪ לעוסק מורשה, אם הצהירו באזור האישי באתר רשות המסים על עמידתם בכל התנאים הבאים:
 • מחזור העסקאות שלהם בשנת 2020 הוא מ-18,000 ₪ ועד 100 מיליון ₪
 • מחזור העסקאות שלהם בחודשים ינואר ופברואר 2020 גבוה מ-1,500 ₪.
 • מחזור העסקאות שלהם בתקופת הזכאות נמוך ממחזור העסקאות שלהם בינואר ופברואר 2020, בשל התפשטות נגיף הקורונה.
 • הגישו את הדוחות התקופתיים למע"מ עבור תקופת הזכאות ועבור החודשים ינואר ופברואר 2020
מועדי הגשת הבקשה למענק הוצאות לעצמאים בעלי עסק קטן
 • המערכת תיפתח לכל תקופת זכאות בנפרד, בהתאם למועד שייקבע על ידי מנהל רשות המסים ויפורסם באתר רשות המסים.
 • יש להגיש את הבקשה תוך 90 יום מיום פתיחת המערכת להגשה.

תקופת הזכאותמועד אחרון להגשת הבקשה
מקדמה לספטמבר-אוקטובר 202005.11.2020
יולי-אוגוסט 202015.12.2020
מאי-יוני 202015.11.2020
תהליך הגשת הבקשה
יש להגיש את ההצהרה על העמידה בתנאי הזכאות והבקשה למענק הוצאות באזור האישי של רשות המסים, לאחר ביצוע תהליך רישום וזיהוי.
ניתן להיכנס לאזור הייעודי להגשת הבקשה למענק באזור האישי של רשות המסים, תחת הכותרת "מענק לעסקים בתקופת הקורונה".
לתשומת ליבכם:
 • יש לוודא שפרטי חשבון הבנק לתשלום המענק מעודכנים ונכונים, לפני אישור ושליחת הבקשה. אם הפרטים אינם נכונים, ניתן לעדכן אותם תוך כדי מילוי הבקשה באזור האישי.
 • המענק יועבר לחשבון בנק בבעלות מבקשי המענק (או חשבון משותף) בלבד.
 • אימות פרטי חשבון הבנק עשוי לקחת מספר ימים, ובסיומו תישלח אליכם הודעה (במסרון או בדואר אלקטרוני).
 • ניתן להגיש בקשה לעדכון חשבון בנק באמצעות מערכת פניות לקוחות של רשות המסים, בצירוף מסמכים ואימות בעלי החשבון (צילום צ'ק או אישור על ניהול חשבון).
 • מייצגים יכולים לעדכן את חשבון הבנק של לקוחותיהם ישירות בשאילתה הייעודית באתר.
 • שכירים בעלי שליטה יכולים להגיש בקשה למענק עבור החברה במסגרת מערכת הבקשות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים, שתפתח במהלך חודש אוגוסט.
המקור החוקי לשירות זה
חוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף-2020
להגשת הבקשה

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין
קיבלנו את המקדמה, תודה
זה היה חצי מסכום המענק של השתתפות בהוצאות
מתי אמורים לקבל את החצי השני?
זה לא זמין להגשת בקשה באתר
תודה רבה
 

יהודה מילר

מנהל פורום דין וחשבון
מנוי פרימיום גולד
כנראה בימים הקרובים, הם מכינים את הכסף
 

המספרים של פרוג:

337,452

משתמשים נכנסו לפרוג בחודש האחרון

580

משתמשים מבקרים ברגע זה באתר

4,986

הודעות נכתבו בממוצע ליום בחודש האחרון

לוח נדל"ן | למכירה והשכרה

לוח מודעות | קניה מכירה

לוח דרושים

למעלה