• פרוג למען העצמאים!

  כפורום העצמאים והעסקים הקטנים המוביל בציבור החרדי, אתר פרוג נרתם לעזרתכם. בעקבות התפשטות נגיף הקורונה והשפעתו על המשק, נגרמים נזקים כלכליים לעצמאים רבים אשר מתמודדים עם מחסור בלקוחות. לכן החלטנו להושיט לכם יד ואנו מעניקים לכם, חברי האתר היקרים, את מערכת הפרסום העצמאית שלנו ב30% הנחה!!!

  למימוש ההטבה, אין צורך בהקלדת קוד קופון, פשוט פרסמו!

  לתשומת לב! המבצע עד חג הפסח

  למעבר ליצירת קמפיין >>>
   
  להתייעצות ועזרה בין חברי הפורום >>>
   
  לחבילת פוש לעסקים לחץ כאן >>>
   

מיום שבטלו טהרות בטלה הנבואה

מאיר למברגר

משתמש חדש
עריכה תורנית
כתיבה ספרותית
אחד מגדולי הדור זצ"ל מזכיר כזה מאמר.
זה בקשר ל"ודעת זה סדר טהרות", שכל השגת התורה והחכמה תלויה בטהרת האדם, ובהקשר לזה הוא מזכיר כזה מאמר חז"ל, אך נ"ל תמוה מאוד, שהלא הנבואה בטלה בתחילת בית שני, ולמה נאמר שאז התבטלו הטהרות?
ואולי כוונתו לסולמו של רפב"י בע"ז דף כ' שטהרה מביאה לידי וכו' וכו' עד לרוח הקודש, וממילא פשוט שבלא טהרה אין נבואה.
 

עט להשקיע

משתמש מקצוען
עיצוב גרפי
עריכה תורנית
כתיבה ספרותית
"אמר ר' פנחס בן יאיר: תורה מביאה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות, זריזות מביאה לידי נקיות, נקיות מביאה לידי פרישות, פרישות מביאה לידי טהרה, טהרה מביאה לידי חסידות, חסידות מביאה לידי ענוה, ענוה מביאה לידי יראת חטא, יראת חטא מביאה לידי קדושה, קדושה מביאה לידי רוח הקודש, רוח הקודש מביאה לידי תחיית המתים".
מסכת עבודה זרה דף כ' עמ' ב'​
לזאת כוונתך?
טהרה מביאה לרוח הקודש..
 

מנצפך

משתמש פעיל
עריכה תורנית
מוזיקה ונגינה
אך נ"ל תמוה מאוד, שהלא הנבואה בטלה בתחילת בית שני, ולמה נאמר שאז התבטלו הטהרות?
שערי קדושה ג ו
ואמנם דרך כללות נבאר מדרגתם, כי משה רבינו ע"ה היה עולה עד האצילות ומשם רואה ממש, אלא הוא על ידי התלבשו בבריאה לבדה וגם זה אינו אלא בדרך מעבר לבד, כי האצילות לבדו הוא נמנע, וזהו סוד (שמות פרק י"ג) כי לא יראני האדם וחי, ושאר הנביאים היו רואים באצילות על ידי התלבשות גמור באורות הבריאה. ואחר החרבן היה יחזקאל, והתנבא מן האצילות אחר התלבשו בבריאה והבריאה ביצירה התלבשות גמור, ומאז ואילך אין עוד אור אצילות ובריאה נגלין כלל. ואל זה כיונו רבותינו ז"ל (סוטה דף מ"ח סנהדרין דף ס"א) כי אחר חגי זכריה ומלאכי, פסקה נבואה לגמרי ונשתייר רוח הקדש והוא המשך אורות היצירה עצמם לבדם ומשם ולמטה, וזהו הנקרא בתלמוד (חגיגה דף י"ד ע"ב) עלית הפרדס אשר הוא היצירה הנקרא עולם מטטרו"ן, וגם לזה היו שמושים ידועים לפתוח השערים שיש מן העולם השפל והעשיה והיצירה וליחד היחודים והתפלות הנאותים כפי עולם היצירה בעשר ספירות שבה:
וזהו סוד שמוש פרקי היכלות שנשתמשו בו רבי נחוניא ורבי עקיבא ורבי ישמעאל ואנשי כנסת הגדולה, ואחר כך נשתכחו גם דרכי השמושים ההם. ועוד אחרת כי נאבד טהרת אפר פרה בזמן האמוראים עד זמן אביי ורבא כנזכר בתלמוד (חגיגה דף כ"ה) ולכן לא נשתמשו מאז ואילך בעלית הפרד"ס. ומאז ואילך נשתמשו בשמושי עולם העשיה לבדה, ולהיותו עולם השפל מכולם וגם כי המלאכים שבה מעוטן טוב ורובן רע, ולא עוד אלא שהטוב והרע מתדבקים יחד מאד, לכן אין בו השגה כלל, כי אי אפשר להשיג טוב לבדו ולכן מעורבת ההשגה בטוב ורע, אמת ושקר:
 

לוח דרושים

למעלה