• בעקבות ניצול הפורום למטרות אחרות ההרשאה לכתיבה והעלאת נושאים הינה רק למתשמשים מנויים, לקבוצות מקצועיות ולחכמת נשים.

מאצ'ינג ישיבת ברכת ישראל הר נוף

  • פותח הנושא S
  • פורסם בתאריך

S

משתמש פעיל
הישיבה הוקמה עפ"י בקשתו ובברכתו של מרן הרב שך זצ"ל שאמר לו שזו המצוה הגדולה ביותר שיש בדור הזה, ואין למעלה ממנה.
ב"ה היום 20 שנה לאחר הקמת הישיבה, הישיבה מונה כמאה וחמישים תלמידים ואברכים כ"י ולמעלה מ-600 בוגרים למדו בישיבה!!!
ב"ה זכינו שפירות הישיבה הם פירות מיוחדים אברכים השוקדים על תלמודם מבוקר עד ערב בני תורה אמיתיים ובעלי מידות תרומיות.
מכיוון שלישיבה אין בניין קבע והיא שוכנת בשכירות ההוצאות גדולות בהרבה מכל מוסד אחר, ולאחרונה הישיבה נקלעה לקשיים מרובים ולסכנה חמורה לקיומה הכלכלי של הישיבה.
מגבית היא בשיטת או הכל או כלום, (כלומר, אם לא מגיעים ליעד ח"ו לא גובים מאף אחד אפ' שקל אחד).
אנא!!! עזרו לנו ותהיו שותפים בקנין נצח, בכל הזכויות של לימוד התורה כיום, וכן בת"ח היוצאים מהישיבה לדורותיהם לנצח נצחים...
במעט כסף ניתן לקנות מנייה המניבה הרבה מאוד זכויות, פירות שיביאו עוד פירות עד סוף כל הדורות.....
ניתן לשלוח שמות לתפילה, או לקנות שעות לימוד להנצחה, לרפואה, לע"נ.
התפילות יהיו בעזהי"ת ע"י מורנו ראש הישיבה שליט"א שישתדל להתפלל בדמעות מעומק הלב
"ושערי דמעות לא ננעלו".
 

לוח אירועים וקורסים קרובים

למעלה