לקוחות ביחיד זה לוקח

חגי פאהן

משתמש סופר מקצוען
מנוי פרימיום
עימוד ספרים
עיצוב גרפי
בלשון הגמרא. לוקח במשמעות של קונה. שהרי המילה 'לקוח' לא מופיעה בש"ס במשמעותה היום, של קונה.

כעת יש לי שאלה: המשנה במסכת שבת אומרת "כסא וסמוכות שלו טמאין מדרס ואין יוצאין בהן בשבת". ולמעשה הכוונה לסומכים של הכסא (או יותר נכון, של היושב על הכסא). השאלה היא: האם זו תהיה טעות מוחלטת לנקד סְמוּכוֹת, וחייבים לנקד סָמוֹכוֹת כי משמעו סומכים=פעיל, כמו לָקוֹחוֹת, שגם הוא משמעו 'לוקחים'? תודה.
 

ספרא וסייפא

משתמש מקצוען
עריכה תורנית
אם אפשר לנקד 'סָמוֹכוֹת', למה לנקד סְמוּכוֹת, שיש לה משמעות נוספת בלשון חז"ל 'אִם הָיוּ סְמוּכוֹת לַמִּטָּה'?
 

אפכא מסתברא

משתמש סופר מקצוען
מוזיקה ונגינה
עריכה תורנית
למה לנקד בינוני פעול? אם הן סומכות - הן אינן סְמוּכוֹת! (כשם שאם הן 'תולות' הן אינן 'תלויות', לתשומת לב כל מי שכותב/אומר 'המעיל תולה' במקום 'תלוי'!)
 

לוח אירועים וקורסים קרובים

למעלה