למרחק /למרחוק

בת מלך

משתמש מקצוען
במשפט הבא: תורן האניה בלט למרחק.
האם נכון לומר "למרחוק"?
איך מנקדים את המילה "למרחק"? האם פתח ב'ל' ודגש ב'מ', או שוא ב'ל'?
תודה רבה מראש.
 

חגי פאהן

משתמש סופר מקצוען
מנוי פרימיום
עימוד ספרים
עיצוב גרפי
ל- פניה למטרה
מ- ממקום המוצא\האובייקט
אי אפשר להשתמש עם ל' ו-מ' השימוש ביחד
אם כן, מה זה "למאיש ועד בהמה", "למאיש ועד אשה", "למן היום" ועוד? חוץ מזה, יש במלכים ב יט כה ובישעיה לז כו ובד"ה א יז יז ובד"ה ב כו טו ובאיוב ובעזרא "לְמֵרָחוֹק".
 

בת מלך

משתמש מקצוען
תודה לכל המשיבים.
אף אני לא הייתי רגועה עם המילה למרחוק, בגלל הצירוף של שתי אותיות שימוש.


ברגע זה קבלתי תשובה מהאקדמיה, למעוניינים:
שלום רב,


מדובר בשאלת ניסוח, ואין האקדמיה נוהגת לקבוע בתחום זה.

נשאלנו על כך בעבר. הינה מה שענתה עמיתתי תמר קציר:

הביטוי "למרחוק" משמש כבר בתנ"ך במשמעות למקום רחוק, למרחק רב. למשל: "למרחוק עיניו יביטו"(איוב לט, כט) "והקול נשמע עד למרחוק" (עזרא ג, יג), "ויצא שמו עד למרחוק" (דברי הימים ב כו, טו).

עד כאן לשונה.


באופן אישי, הייתי כותב בהקשר הזה או נראה (עד) למרחוק או נראה למרחקים, אבל לא נראה למרחק.
 

לוח אירועים וקורסים קרובים

למעלה