לדוברי אידיש: איך אתם מתרגמים "בזה"ל" או "וז"ל"?

ספרים הרבה

משתמש רשום
עריכה תורנית
כתיבה ספרותית

אסתיג

משתמש סופר מקצוען
פרסום וקופירייטינג
כתיבה ספרותית
און ער שרייבט, וזה לשונו...
און אזוי דריקט ער זיך אויס
און אזוי שטייט דארט
ווערט אזוי געברענגט
 
למעלה