הפסקת חשמל בעבודה- מה החוק לגבי תשלום?

נעמה458

משתמש רשום
בוקר טוב,
מישהו יודע מה אומר החוק לגבי הפסקת חשמל בעבודה?
אם העובד הגיע לעבודה ולא היה חשמל והוא חזר לביתו עקב כך,
האם מגיע לו תשלום על יום עבודה?
 

חרמון

משתמש מקצוען
את יכולה להעלות?
לא מצליחה לפתוח את הלינק.
אצלנו כשנופל האינטרנט, אני מחכה כמו *** עד סיום היום
 

חישוקים

משתמש סופר מקצוען
מנוי פרימיום
בוגר/תלמיד פרוג
עיצוב גרפי DIP
עיצוב גרפי
פיתוח / אפיון / עיצוב אתרים
פרסום וקופירייטינג
אני לא יודעת מה החוק,
אבל לי שילמו כמה פעמים.
 

לאי ללי

משתמש סופר מקצוען
עיצוב גרפי
עיצוב ואדריכלות פנים
מזג אויר סוער - האם חייבים להגיע לעבודה?
ככלל, פגעי מזג האוויר אינם סיבה מוצדקת להיעדרות בתשלום. עובד שלא יגיע לעבודה לא יהיה זכאי לשכר
פורסם בתאריך 31.01.2013
עו"ד שירה להט

מזג האויר הסוער מייצר סוגיות רבות ביחסי העבודה. כך למשל, פנה אל הח"מ באחד החורפים מעביד שסיפר שהתקשר אליו עובד שלו, והודיע שהוא לא יכול להגיע לעבודה כי הכלב שלו מפחד להישאר לבד בבית בזמן הסערה, משום שהוא מפחד מהרעמים.
מעביד אחר סיפר על עובד שהודיע שלא יגיע לעבודה כי הדרך לגן של בנו מוצפת וחסומה, ולכן הוא צריך להישאר איתו בבית. עוד עובד הודיע שהברד היורד באזור המפעל מסכן את הנסיעה למפעל ועלול גם לגרום נזק לרכבו, ולכן הוא לא מתכוון להגיע לעבודה.

אז אמנם אפשר לספור על יד אחת את הימים הסוערים באמת בחורף הישראלי, אבל על אף שימים אלו אינם רבים, המעבידים הישראלים נדרשים להתמודד גם עם פגעי הטבע וגם עם העובדים.

העובד לא עבד? לא זכאי לשכר
ככלל, פגעי מזג האוויר (הישירים או העקיפים) אינם סיבה מוצדקת להיעדרות בתשלום מהעבודה. על המעביד לשלם שכר לעובדים בגין ימים בהם עבדו, וכאשר העובד אינו מגיע לעבודתו הוא אינו זכאי לשכר בגין כך (למעט מקרים המוסדרים בחוק כמו חופשה ומחלה).

לכן, אם העובד אינו יכול להגיע לעבודתו בגלל תנאי מזג האויר, הוא אינו זכאי לשכר בגין יום זה. להבדיל, אם בגלל מזג האויר המעביד אינו יכול להפעיל את מקום העבודה (למשל, בשל הצפות או הפסקות חשמל), והעובד מוכן ומזומן להתייצב לעבודתו, המעביד כן חייב לשלם לעובד שכר.

הודעה מראש
אם המעביד יודע מראש, כי בגלל מזג האויר לא ניתן יהיה לעבוד, כדאי לו להודיע לעובדים מראש על הוצאתם ליום חופש על חשבון ימי החופשה הצבורים שלהם (על חופשה בת שבוע ימים ומעלה יש להודיע לפחות 14 יום מראש, אך על חופשה קצרה יותר ניתן גם להודיע בהתרעה קצרה יותר). באופן כזה, המעביד עדיין נדרש לשלם לעובדים, אבל התשלום יזקף על חשבון החופשה הצבורה וכך יקטין את החבות העתידית של המעביד. התנאי הוא שההודעה לעובד תינתן מראש, ולא באותו היום.

גם עובד אשר יודע שהוא לא יוכל להגיע לעבודה בשל מזג האויר יכול לבקש מהמעביד לראות בהעדרותו כניצול חופשה בתשלום, כדי שלא להיוותר ללא תשלום בגין יום ההעדרות. העובד יכול לבקש זאת בכל עת (גם בדיעבד), אך בקשתו כפופה להסכמת המעביד. בנוסף, העובד והמעביד יכולים להסכים שהעובד יעבוד מהבית במקרה של מזג אויר סוער, אבל המעביד אינו חייב להסכים לכך.

חשוב לדעת שישנם מגזרים שבהם יש הסכמים קיבוציים שקובעים את זכויות העובדים במקרה של מזג אויר סוער, וכדאי לשים לב להנחיות שמפרסמות הרשויות וחלק ממקומות העבודה (בעיקר מקומות העבודה הממשלתיים או הציבוריים).

* הכותבת היא שותפה במשרד עוה"ד יגאל ארנון, ומתמחה בדיני עבודה.
 

לאי ללי

משתמש סופר מקצוען
עיצוב גרפי
עיצוב ואדריכלות פנים
הפסקת חשמל- הם העובד זכאי לתשלום
ליאת 7/2/2010 18:26
במידה ונפל החשמל במקום העבודה, או שקרס המחשב,והודיעו לעובדים כי עליהם להגיע לעבודה בשעה 12:00 במקום כרגיל בשעה 09:00- האם העובד זכאי לתשלום בגין 3השעות בהן לא עבד? אבקש הנחייתכם.

אכן כן. אורנה שמריהו, עו"ד 8/2/2010 10:59
לאור העובדה כי הייתם מוכנים ומזומנים להגיע לעבודה, ובשל העובדה כי המעביד לא יכול להוציא לחופשה עובדים, אם לא הודיע להם 14 ימים מראש ולמשך לפחות 7 ימים רצופים.
 

לאי ללי

משתמש סופר מקצוען
עיצוב גרפי
עיצוב ואדריכלות פנים
שאלה:

האם עובד שהגיע לעבודה אך לא היה יכול לבצע את עבודתו בשל כוח עליון (מזג אוויר/ הפסקת חשמל/ שריפה וכדו') יהיה זכאי לשכר?

תשובה:

כאשר עובד הגיע לעבודה אך אינו יכול לבצע את עבודתו בשל כוח עליון, נראה כי הוא יהיה זכאי לשכר, מאחר ובפסיקה נקבע כי עובד זכאי לשכר עבודה כל עוד העמיד עצמו לרשות המעביד והיה מוכן לעבוד, אף אם לא ניתנה לו עבודה בפועל (ראה למשל ע"ב 2285/06 רינת לוטן נ' המועצה המקומית פרדס-חנה – כרכור, ניתן ביום 12/07/2010 בבית הדין אזורי לעבודה בחיפה).כמו כן נפסק בבית הדין הארצי, כי הכלל הוא, שזכאות העובד לשכר קמה שעה שהיה מוכן ומזומן לבצע את עבודתו, ולאו דווקא משביצעה בפועל. בית הדין הארצי למד זאת, בין היתר, מהגדרת "שעות עבודה" בחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, לפיה "שעות עבודה" הוא הזמן שבו עומד העובד לרשות העבודה. עם זאת, מדגיש בית הדין כי רבים המקרים שבהם נמנע מעובד לבצע את עבודתו אף כי הוא רוצה בכך, והעדרותו "מוצדקת" לפי כל אמת מידה, אך זכאותו לשכר עבור אותה תקופה קמה רק מכוח הוראות חוק או הסכם קיבוצי (מחלה, תאונה בעבודה, שירות מילואים, מילוי חובת אבטחה של הורים במוסדות חינוך ועוד). כך למשל הוא הדין בעובד שהושעה מעבודתו, אשר אינו זכאי לשכר, אף כי ההשעיה נכפתה עליו, אלא בשיעור ובתנאים שנקבעו בחוק, בהסכם קיבוצי או בהסדר אחר.

דהיינו, החקיקה והפסיקה לא התייחסו במפורש למזג אוויר או כוח עליון המונעים מהעובד לבצע את עבודתו אך על פני הדברים נראה כי לפי הפסיקה העובד אשר הגיע לעבודה ואינו יכול לעבוד בשל כוח עליון, יהיה זכאי לשכר שכן העמיד עצמו לרשות העבודה, והעבודה לא סופקה לו.

עם זאת, תיתכן גם פרשנות אחרת שלפיה מכיוון שתנאי מזג האוויר, או הפסקת חשמל וכדו', אינם נתונים לשליטתו של המעביד, אלא הם "כוח עליון", אזי העובד לא יהיה זכאי לשכר, על אף שהגיע לעבודה.

נדגיש, כי יש להבחין בין המצב המשפטי במקרה שבו העובד מגיע לעבודה והמעביד לא סיפק לו עבודה בשל מזג האוויר, ואז לדעתנו קמה לעובד זכאות לשכר, לבין המצב במקרה שבו העובד כלל לא הגיע לעבודה בשל תנאי מזג האויר או כוח עליון וכדו'. במצב של עובד שכלל לא הגיע לעבודה- אין מדובר בעובד שהעמיד עצמו לרשות המעביד, וחוקי העבודה אינם מעניקים זכות לשכר לעובד שנעדר עקב מזג אוויר ("כוח עליון"). לכן, ככלל, עובד שלא הגיע לעבודתו בשל מזג האוויר או כוח עליון אינו זכאי לשכר. עם זאת, ייתכן וייקבע אחרת בהסכם אישי / הסכם קיבוצי / צו הרחבה, וההסדר המטיב הוא שיחול.

לגבי עובד שהגיע לעבודה והמעביד שלח אותו הביתה מכיוון שלא ניתן לעבוד בשל מזג האוויר, הפסקת חשמל, כוח עליון וכדו', נראה כי העובד יהיה זכאי לשכר רק עבור הזמן שהעמיד עצמו לרשות העבודה, כלומר הזמן שבו היה העובד בעבודה עד שהלך הביתה, ולא עבור יום עבודה מלא. בכל מקרה, מומלץ תמיד שההסדר יהיה מוסכם על שני הצדדים. במידה וייקבע הסדר ספציפי בהסכם אישי / הסכם קיבוצי / צו הרחבה, ההסדר שנקבע הוא שיחול.
 

אולי מעניין אותך גם...

הפתעות מקורס איור החדש!!!
תלמידות בקבוצת איור דיגטלי למדו פחות משלושה חודשים. סיימו חלק של איור הידני והפתיעו כל המכון עם העבודת הנהדרות שלהן בפרוייקט ביניים. מגיע להן...
לקראת אירוע ומחפשים מזכרת שקולעת בול? קבלו כמה טיפים.
נדיר בימינו להשתתף באירוע, בין אם אירוע עסקי ובין אם אירוע משפחתי, ולצאת ממנו ללא מזכרת ממותגת. מזכרת משרתת את שני הצדדים, המשתתפים מרגישים שהם...
מזל טוב! למה (ומדוע) התחפשתם??
פעם בשנה יש לנו את פורים. בפורים מתחפשים. שבועות וחודשים לפני פורים יושבות האמהות על המדוכה ודנות בנושא בכובד ראש. למה יתחפש שלומי, לאריה או...
מחשבות על היום שאחרי...
כמה קשה לתפוס בשכל אנושי שיום אחד זה ייגמר יום אחד אצטרך להמשיך הלאה, אצטרך ללכת למקום אחר למקום שטיפות הגשם כבר לא ירטיבו את הרחוב יום אחד יהיה...

המספרים של פרוג:

337,452

משתמשים נכנסו לפרוג בחודש האחרון

1

משתמשים מבקרים ברגע זה באתר

4,986

הודעות נכתבו בממוצע ליום בחודש האחרון

לוח נדל"ן | למכירה והשכרה

לוח הסעות ושליחויות

לוח דרושים

למעלה
לשיחת ווטסאפ עם בית פרוג
צ'אט בווטסאפ בנושאי יעוץ לימודים, פדגוגיה ומזכירות
היי, אפשר לדבר איתנו, אנחנו כאן!