• פרוג למען העצמאים!

  כפורום העצמאים והעסקים הקטנים המוביל בציבור החרדי, אתר פרוג נרתם לעזרתכם. בעקבות התפשטות נגיף הקורונה והשפעתו על המשק, נגרמים נזקים כלכליים לעצמאים רבים אשר מתמודדים עם מחסור בלקוחות. לכן החלטנו להושיט לכם יד ואנו מעניקים לכם, חברי האתר היקרים, את מערכת הפרסום העצמאית שלנו ב30% הנחה!!!

  למימוש ההטבה, אין צורך בהקלדת קוד קופון, פשוט פרסמו!

  לתשומת לב! המבצע עד חג הפסח

  למעבר ליצירת קמפיין >>>
   
  להתייעצות ועזרה בין חברי הפורום >>>
   
  לחבילת פוש לעסקים לחץ כאן >>>
   

דף היומי| מזווית שונה

חיים רכניטצר

משתמש סופר מקצוען
עימוד ספרים
עיצוב גרפי
עריכה תורנית
ברכות דף מא

מקור: שם משמואל הגש"פ ד"ה בדבר

בדבר שבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל, ארץ חטה ושעורה תאנה ורמון ארץ זית שמן ודבש, ונסמכו לארץ חטה וזית שמן, ועי' בברכות (מ"א ב) זה שני לארץ וזה חמישי לארץ, מבואר שם דעיקר החביבות מה שסמוך לארץ.

ונראה בזה דעיקר החביבות של פירות ארץ ישראל היא מפני שא"י היא מקום החכמה ואין חכמה כחכמת א"י, ולכך העיקר היא הארץ כמ"ש ה' בחכמה יסד ארץ, והעיקר קאי על ארץ ישראל כי ארץ ישראל מקבלת וכרוכה בה החכמה העליונה, ולכך עיקר הסמיכות לארץ היא חטה בגימט' כ"ב נגד כ"ב אותיות התורה מקור החכמה, וגם איתא בגמ' אין תינוק יודע לקרות אבא עד שיטעם טעם דגן, וכמו כן על שמן אמרו חכז"ל כל מקום ששמן מצוי שם חכמה מצוי', ולכך שני מינים אלה סמוכים לארץ (והדברים נכונים עפ"י דרך אמת).

ולכך בט"ו בשבט שהוא זמן ביאור חכמת התורה כמ"ש באחד לחודש עשתי עשר הואיל משה באר את התורה הזאת, ובט"ו בשבט יוצאת ההתחלה לפועל, הוא זמן ראש השנה, לאילנות ובעיקר בארץ ישראל. ה' יזכנו להחכים בחכמת ארץ ישראל האמתית ונזכה להתבסם מזיו תורתה.
 

חיים רכניטצר

משתמש סופר מקצוען
עימוד ספרים
עיצוב גרפי
עריכה תורנית
ברכות דף מב

מקור: תפארת שלמה פר' צו ד"ה בהפטרה

אף אם הוא לומד תורה לשמה, אם הוא מתכוון למענו ואינו משגיח להשפיע בתורתו ע"י לימודו טובת העולם לכלל ישראל, או אם הוא גבור הכובש את יצרו ג"כ רק למענו, או העשיר אשר הוא גומל חסד בעשרו הוא ג"כ למענו דורש טוב, בזה לא יתכן עבודתו, כי העיקר שיהיה לימודו וכל הגמ"ח שעושה יהיה כוונתו להשפיע טובות וחסדים לכל העולם.

וז"ש חכז"ל (ברכות מב, א) תיכף לת"ח ברכה, כי הוא עיקר הלימוד להשפיע טובות וברכה, לזה אחר ברכת התורה אומרים תיכף ברכת כהנים יברכך וגו', כי מקור הברכה ע"י לימוד התורה לשמה.

תודה ל @Aארי ששלח את הווארט.
 

חיים רכניטצר

משתמש סופר מקצוען
עימוד ספרים
עיצוב גרפי
עריכה תורנית
ברכות דף מג

מקור: בת עין פר' לך עה"פ ויאמר אברם

ההולך בקומה זקופה כאלו דוחק רגלי השכינה
(ברכות מג, ב), פירוש, כל מי שיש בו גאוה בודאי זה הוא מחמת שאינו משים אל לבו להבין איך שמלא כל הארץ כבודו וכאלו ח"ו העולם פנוי מניה ואין משגיח, לכן נתגאה לבו, וזהו פירוש דוחק רגלי השכינה, כאלו רגלי השכינה הם מלמעלה לבד ואינם למטה בעולם הזה ח"ו.

תודה ל @Aארי ששלח את הווארט.
 

לוח דרושים

למעלה