בשותפות עם?

אפכא מסתברא

משתמש סופר מקצוען
מוזיקה ונגינה
עריכה תורנית
בכל אופן, לגבי הנידון דידן ('שותפות עם הבהמה') זה בוודאי לא נכון לומר, אלא אם כן רוצים לעשות את האדם טפל לבהמה, וכמו שכתב ה'כלי יקר' בפסוק 'שבו לכם פה עם החמור' -
שבו לכם פה עם החמור. עם הדומה לחמור דאל"כ הל"ל ישב החמור עמכם ולמה עשה אותם טפילה אל החמור, כי החמור פועל בטבע והמה חוטאים ברצון, על כן עשה אותם טפלה אל החמור.
כלומר: כשאומרים א' הולך/עושה/שותף עם ב' משמע ב' עיקר וא' טפל.
 

לוח אירועים וקורסים קרובים

למעלה