ביאור המילים: 'אם חפץ אתה להידבק באהבת חבירך'

שיקול דעת

משתמש מקצוען
עריכה תורנית
אולי זו שאלת עם הארץ, ובכל זאת כתוב 'לא הביישן למד'.

מהו ביאור המילים שבכותרת, האם פירושו שאני רוצה לאהוב את חבירי, או שאני רוצה שחבירי יאהב אותי?
 

ח.בשן

משתמש רשום
פרסום וקופירייטינג
המקור הוא במסכת דרך ארץ והיא עוסקת במידות שאדם צריך להרגיל את עצמו. הכוונה היא - אם רצוני ללמוד איך לאהוב את חברי "הווי נושא ונותן עמו בטובתו".
 

שיקול דעת

משתמש מקצוען
עריכה תורנית
המקור הוא במסכת דרך ארץ והיא עוסקת במידות שאדם צריך להרגיל את עצמו. הכוונה היא - אם רצוני ללמוד איך לאהוב את חברי "הווי נושא ונותן עמו בטובתו".
אני יודע שהמקור במסכת דרך ארץ. בכוונה תחלה לא ציטטתי כל המימרא.
אני רוצה לדעת מבחינת לשון הקודש, איזה מן הפירושים דלעיל נכון. או שאפשר לומר שני הפירושים, תלוי לפי ההמשך.

וגם אם נתייחס לההמשך, הלא ניתן לפרש, שהחז"ל מדברים אל האדם שרוצה שיהיה לו חברים וחברה טובה, אז שישא ויתן עמם בטובתם. אבל לא שזו עצה איך 'הוא' יגרום שהוא יאהוב את חבירו.
 

אפכא מסתברא

משתמש סופר מקצוען
מוזיקה ונגינה
עריכה תורנית
בלי לקרוא את ההמשך, ההגיון מחייב ש'להידבק באהבת חברך' הכוונה לאהבה את חברך ולא אהבת חברך אותך. 'להידבק' משמעו להיות קשור בקשר אמיץ, ואהבת חברים היא מה שכל פרט נותן לקשר (וכתוצאה ממנו גם יקבל מה שיקבל כל פרט מתוך הקשר הנוצר).
 

שיקול דעת

משתמש מקצוען
עריכה תורנית
בלי לקרוא את ההמשך, ההגיון מחייב ש'להידבק באהבת חברך' הכוונה לאהבה את חברך ולא אהבת חברך אותך. 'להידבק' משמעו להיות קשור בקשר אמיץ, ואהבת חברים היא מה שכל פרט נותן לקשר (וכתוצאה ממנו גם יקבל מה שיקבל כל פרט מתוך הקשר הנוצר).
'אהבת חבירך' משמע שמדבר מאהבה של אחד מהם, ולא משניהם - כל אחד אל השני. לכן עדיין לא ברור מאיזה אהבה מדברים.
 

אפכא מסתברא

משתמש סופר מקצוען
מוזיקה ונגינה
עריכה תורנית
אני דיברתי על מה שההגיון מחייב, לא על מה שהלשון מחייבת. כשמדברים על דרך להידבק באהבת חבר פירושו, שמחפשים פתרון לקושי - ולהידבק באהבה ממך לחבר זה קושי, מה שאין כן להידבק באהבת החבר אליך, שלזה לא צריך לחפש דרכים ועצות ותחבולות, זה קיים בטבע מרגע בריאתו של האדם...
 

שיקול דעת

משתמש מקצוען
עריכה תורנית
אני דיברתי על מה שההגיון מחייב, לא על מה שהלשון מחייבת. כשמדברים על דרך להידבק באהבת חבר פירושו, שמחפשים פתרון לקושי - ולהידבק באהבה ממך לחבר זה קושי, מה שאין כן להידבק באהבת החבר אליך, שלזה לא צריך לחפש דרכים ועצות ותחבולות, זה קיים בטבע מרגע בריאתו של האדם...
אני לא מבין, בדיוק כמו שיש לי בעיה בזה שאני רוצה לאהוב החבר שלי, יש לי בעיה שאני רוצה שהחבר יאהב אותי.
וכמו שאתה מוכן לתרגם את המלה 'באהבת' שזה נסוב על האדם, באופן שעדיין אין לי את האהבה המדוברת, רק שאני רוצה לייצר אותה. אז בדיוק אפשר להבינה כשזה נסוב על אהבת החבר, שעדיין אין לו את זה כלפיי, אלא אני רוצה ליצור מצב שהוא יאהב אותי.
 

אפכא מסתברא

משתמש סופר מקצוען
מוזיקה ונגינה
עריכה תורנית
אילו היתה הכוונה 'לעורר אהבת חכרך אליך'' הל"ל: 'אם רצונך לְדַבֵּק אהבת חברך', כי 'להידבק' פירושו 'שאתה תדבק את עצמך', לא שתגרום זאת למישהו אחר. חוץ מזה, שמתאים היה לנסח: אהבת חברך אליך. או פשוט יותר - בכלל בלי 'להידבק' - 'אם חפץ אתה באהבת חברך', שאז יש אולי מקום להסס באהבת מי למי, אבל כפי שהמשפט מנוסח כרגע אין מקום לספק.
 

שיקול דעת

משתמש מקצוען
עריכה תורנית
אילו היתה הכוונה 'לעורר אהבת חכרך אליך'' הל"ל: 'אם רצונך לְדַבֵּק אהבת חברך', כי 'להידבק' פירושו 'שאתה תדבק את עצמך', לא שתגרום זאת למישהו אחר. חוץ מזה, שמתאים היה לנסח: אהבת חברך אליך. או פשוט יותר - בכלל בלי 'להידבק' - 'אם חפץ אתה באהבת חברך', שאז יש אולי מקום להסס באהבת מי למי, אבל כפי שהמשפט מנוסח כרגע אין מקום לספק.
יופי!! על זה חיכיתי!
חיכיתי שמישהו יוכיח לי מהלשון, שהפי' הוא כך.
 

פְּרוֹגְלַיין

מבחר הקורסים המקצועיים של פרוג באונליין!

לוח אירועים

למעלה