• פרוג למען העצמאים!

  כפורום העצמאים והעסקים הקטנים המוביל בציבור החרדי, אתר פרוג נרתם לעזרתכם. בעקבות התפשטות נגיף הקורונה והשפעתו על המשק, נגרמים נזקים כלכליים לעצמאים רבים אשר מתמודדים עם מחסור בלקוחות. לכן החלטנו להושיט לכם יד ואנו מעניקים לכם, חברי האתר היקרים, את מערכת הפרסום העצמאית שלנו ב30% הנחה!!!

  למימוש ההטבה, אין צורך בהקלדת קוד קופון, פשוט פרסמו!

  לתשומת לב! המבצע עד חג הפסח

  למעבר ליצירת קמפיין >>>
   
  להתייעצות ועזרה בין חברי הפורום >>>
   
  לחבילת פוש לעסקים לחץ כאן >>>
   

אתגר #1 - סגנון <אתגר ראשון בפורום עריכה תורנית>

2u2

משתמש פעיל
עריכה תורנית
כתיבה ספרותית
אנו פותחים בזאת בעז"ה באתגר ראשון בפורום זה. ביזמתו הברוכה של ידידנו @2u2 שהחליט להרים את הכפפה וליצור שיח מעניין בפורום הטכני שלנו...
"קריינא דאיגרתא איהו ליהוי פרוונקא", ולכן ידידנו ינהל את האתגר, יענה על השאלות, וכמובן ישפוט וידרג את הזוכים. מדובר באתגר די קשה, ונראה שיותר קשה יהיה לשפוט בין העונים. אבל ב"ה יש לנו כאן חברים מחודדים מלומדי קולמוס יודעי ספר שבוודאי ייענו לאתגר כראוי לו.
בהצלחה לכולנו!
@מוישה

להלן האתגר בניסוחו של הנ"ל:

ראוי לו לבית המדרש היושב באתרא קדישא הדין, לחדד את מושכי הקולמוס, להשחיז את לשונם, לגדל ולרומם את מעתיקי השמועה. ובשפת הפורום: הנני מתכבד להגיש בפניכם את האתגר הראשון לפורום העורכים התורניים.

אקדים, כי כתיבת תוכן, היא יציקת רעיון או תיאור, לתוך אותיות תיבות ומשפטים. כשם שאין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד, כך אין שני עורכים כותבים בסגנון אחד. הרהיטות, העושר הלשוני, המיקוד והסגנון יבדילו בין הכותבים השונים.

אתם בטח מכירים את זה: אתם מנסחים שוב ושוב משפט, אבל מילה סוררת נעלמת ממכם, ומפריעה לכם לבטא את הרעיון בצורה מושלמת.

באתגר זה נתמקד בסגנון; הרי אין לשון תורה כלשון בני אדם, ואין שיחתם של ראשונים כשיחתם של אחרונים, ולא כתיבת חידושי תורה ככתיבת דברי מחשבה ומוסר. לכן, עושר לשוני יועיל לעורך, לבטא בכתיבתו את הרעיון בשלמותו.

ובכן, האתגר הנוכחי הוא: ניסוח קטע בלשונו הזהב של החזון איש, כפי שהתבטא ב'אמונה ובטחון', פעמים באגרותיו ובמקומות נוספים. ננסה את כוחנו בשימוש באוצר מילים נרחב מכפי שהורגלנו. כראוי נבחר לאתגר קטע מעניינא דיומא - ננסח בסגנון זה את קושיית הב"י מדוע ישנם שמונה ימי חנוכה ולא שבעה. תוכלו לבחור כרצונכם את אחד ממאות התירוצים שנאמרו, וכמובן לנסחו באותו סגנון.

כללי האתגר בקצרה:
· לנסח את שאילתו של הב"י במספר ימי החנוכה.
· לנסח תשובה כלשהי לשאלה הנ"ל.
· בכל אלו יש להתנסח קרוב ככל האפשר ללשונו של החזון איש.

האתגר יינעל עם נר ראשון של חנוכה, אור לכ"ה כסליו.

באשכול זה יש להציג תוצר מוגמר. דיונים ניתן לקיים בנספח כאן.
 

2u2

משתמש פעיל
עריכה תורנית
כתיבה ספרותית
עדכון:

לאחר שרבים וטובים מחברי הפורום ביקשו להשתתף באתגר, אבל לצערם לא הורגלו בספריו של החזו"א, נענים אנו לבקשתם, ומסגננים מחדש את האתגר.

יש לנסח את שאלת הב"י, ובחירה חופשית של תירוץ, בשני שלבים:
א. בלשון של רבותינו הראשונים.
ב. בלשונכם!

הניקוד בחלק הראשון ינתן לפי מידת ההצלחה לשקף את סגנונם של רבותינו.
בחלק השני, הניסוח צריך להיות חד וברור, קצר וקולע.

במקרה שלא תהיה הכרעה, תנתן עדיפות לתרוץ מקורי.
 

2u2

משתמש פעיל
עריכה תורנית
כתיבה ספרותית
למען לא ישאר הגליון חלק, אציג את חלקי, ואסתום את הגולל..

העולם מייחסים את השאלה לב"י, בעוד שכבר מצינו שהראשונים הקשו קושיא זו.
ראו בתוספות הרא"ש (שבת כא: ד"ה ונעשה נס) שתמה: וא"ת ולמה קבעו שמונה ימים והלא הנס לא היה כי אם שבעה ימים כי היה בו שיעור ללילה אחד.
וי"ל שחלקו את הפך לשמונה והדליקו בכל לילה השמינית, ואף על גב דאמרינן התם תן לה מדתה כדי שתהא דולקת מערב עד בקר היינו היכא דאפשר.
אי נמי, נתנוהו בלילה ראשונה כולו בתוך המנורה ולא דלק ממנו בכל לילה כי אם השמינית.
אי נמי, לאחר שהריקו השמן מן הפך בלילה ראשונה, נשאר הכלי מלא וניכר הנס אף בלילה ראשונה. (וראו עוד במאירי ובנימוקי יוסף שם, כל בו סי' מד, ספר האשכול ועוד).
ובזה יצאנו ידי חובת חלקו הראשון של האתגר.

ומאחר ויש לחוש גם להו"א, אציע את הטיוטה שניסיתי לעשות בעצמי, לפני שזרקתי את האתגר אליכם.
ובכ"ה לחודש התשיעי, גברה יד עוסקי תורה על זדון מלכות הרשעה, ויחנכו בית חשמונאי את מזבח ה', ויטהרו את הבית. ויהי כי חפצו להדליק את מנורת המאור, לא מצאו כי אם צפיחית שמן, ולא היה בה להדליק כי אם יום אחד בלבד. נטה להם אב הרחמים חסדו, ודלק השמן לא יום ולא יומיים, אלא שמונה יממות דלק. התקינו להם לישראל שמונת ימי חנוכה.
והנה מה רבה התמיהה בתקנתם ז"ל, והלוא שמן הנמצא, היה בו שיעור הידוע למצוות יום אחד, ואם כן אין לנו נס ופלא אלא לשבעה בלבד.​

ונסיים בזה:
וכבר חקרו ופלפלו האחרונים, כיצד יתכן שהב"י לא הקשה כן בשם הראשונים, וביארו ששמא לא היו תחת ידו. אך יש להקשות לאידך גיסא, כיצד יתכן שהראשונים מפרשי הש"ס כהתוספות, ריטב"א, הר"ן ועוד, לא הקשו קושיא יסודית זו.
ורצו לומר כי היה פשוט לרבותינו הראשונים שנס ההדלקה נמשך שמונה ימים עד שלא ראו צורך להקשות, עד שחזרו ותמהו מדוע הקשה הב"י כן.
ויש שרצו לומר, כי הראשונים שאלו רק על שמונת ימי החג או אמירת הלל שמונה, אבל לא הקשו על שמונת ימי ההדלקה, ויש לדחות דבריהם מדקדוק לשון הראשונים, ומאידך גם בב"י אפשר לדחוק ולומר כן.
א פריילכען חנוכה
 

א. נוסבוים

משתמש מקצוען
פרסום וקופירייטינג
עריכה תורנית
כתיבה ספרותית
מעניין למה אף אחד לא השתתף...
למה? יש עשר סיבות, אמנה רק ארבע...
א. עורכים תורניים הם אנשים חשובים ונכבדים, ולא יאה להם להשתתף באתגר רשת....
ב. מדובר באתגר הדורש זמן, אולי אף זמן רב, מחשבה, דיוק והשקעה. ומה בסוף? ניקוד? זה פחות תופס אנשים כמונו...
ג. מדובר באתגר ממש קשה ומורכב, שרק עורך האתגר ביצע אותו,, אם היו נותנים אתגר קליל יותר, כגון לנסח סיפור עם בסגנון ש"ס, או בסגנון ראשון וכדומה, היו יותר משתתפים.
ד. לא היה מנוסח מספיק ברור מה בדיוק צריך לעשות, היה מכתבים ארוכים, והמון פרטים. דברו איתנו קצר!
צריך עוד סיבות? זה כבר יהיה ארוך.. ואף אחד לא יקרא...
 

טראכטער

משתמש מקצוען
עריכה תורנית
ב. מדובר באתגר הדורש זמן, אולי אף זמן רב, מחשבה, דיוק והשקעה.
ג. מדובר באתגר ממש קשה ומורכב, שרק עורך האתגר ביצע אותו,, אם היו נותנים אתגר קליל יותר, כגון לנסח סיפור עם בסגנון ש"ס, או בסגנון ראשון וכדומה, היו יותר משתתפים.
זה בעיקר, אתגר צריך להיות משהו מהראש למחשב. לא ללכת לשבת על ספרים, זה אני עושה בתשלום.
ראה גם מה שכתב @yonatanr כאן.
אני חשבתי על רעיון כמו:
נמק ב-300 מילה מהו הספר שהכי חשוב לההדיר בארון הספרים היהודי.
או הרעיון הנ"ל וכל כיו"ב. בקיצור - סגנון שמזכיר את האתגרים בפורום כתיבה.
 

2u2

משתמש פעיל
עריכה תורנית
כתיבה ספרותית
מעניין למה אף אחד לא השתתף...
אז 2 הסנט שלי:
נתחיל בזה שמספר הניקים הפעילים כאן לא עולה על מספר אצבעותי (כולל המצטרפים החדשים).
עורכים תורניים הם אנשים חשובים ונכבדים, ולא יאה להם להשתתף באתגר רשת....
יש בזה מן האמת, אבל המטרה היתה ליצור שיח פורה ללמוד וללמד.
אם היו נותנים אתגר קליל יותר, כגון לנסח סיפור עם בסגנון ש"ס, או בסגנון ראשון וכדומה
עקב בקשה של כמה מן החברים שונה האתגר לסגנון ראשונים, ועדיין.
ראה גם מה שכתב @yonatanr כאן
לא חושב שזה סיבה מספקת, אנשים בפורומים אחרים משתתפים באתגר שהוא בדיוק העבודה שלהם.
לעניות דעתי אם העורכים היו סבורים כמוני שזה יתרום להם, היו מנסים להשתתף.
 

לוח דרושים

למעלה