איך אומרים "הפגמים של"?

חגי פאהן

משתמש סופר מקצוען
מנוי פרימיום
עימוד ספרים
עיצוב גרפי
פְּגָמֵי או פִּגְמֵי?

אם הראשון, אז למה אומרים "כל שִׁטְרֵי חובותינו"?
 

GRN

משתמש סופר מקצוען
מנוי פרימיום
צילום מקצועי
עיצוב ואדריכלות פנים
זה נקרא ביקוע צרור. כשיש 2 שוואים נעים, הם נקראים "צרור עיצורים". במקום השווא הראשון מופיעה תנועה קטנה והשווא השני הוא שווא מרחף. לא להאמין שאני זוכרת את זה מהיסודי.
 

דגש חזק

משתמש פעיל
האפשרות הראשונה.
הקמץ מתקיים במשקל זה
(שטר, פסק, כתב ועוד הם יוצאים מן הכלל)
 

אפכא מסתברא

משתמש סופר מקצוען
מוזיקה ונגינה
עריכה תורנית
@חגי פאהן, שים לב:
במשקל פְּעָל הנטיה היא(אא"כ האקדמיה עשתה שינויים גם בזה): כְּפָר - כְּפָרֵי, כְּתָב - כְּתָבֵי, סְגָן - סְגָנֵי, סְיָג - סְיָגֵי, סְכָךְ - סְכָכֵי, פְּגָם - פְּגָמֵי וה"ה במלים נוספות (זמם, יקר, כלל, ספר, סתו, פרס, פרט, פשט, צלב, שבב, שְׁיָר).
עם זאת, מקובלות הצורות של כִּתְבֵי הקֹדש, פִּסְקֵי דין, שִׁטְרֵי חוב, וכן 'סבך' יוצא דופן בכל נטייתו.
 

חגי פאהן

משתמש סופר מקצוען
מנוי פרימיום
עימוד ספרים
עיצוב גרפי
עם זאת, מקובלות הצורות של כִּתְבֵי הקֹדש, פִּסְקֵי דין, שִׁטְרֵי חוב, וכן 'סבך' יוצא דופן בכל נטייתו.
תודה. אם כך, מאן דתני 'שְׁטָרֵי חובותינו' לא משתבש? ואולי התפילה שלו עולה יותר? אני מחפש ראיה מהמקרא ועד עכשיו מצאתי סְבָךְ-סִבְכֵי, אבל אתם טוענים שהוא יוצא דופן. ממי, אפוא, לומדים?
 

אפכא מסתברא

משתמש סופר מקצוען
מוזיקה ונגינה
עריכה תורנית
'אל מדינה ומדינה כִּכְתָבָהּ' (זה מה שעלה בדעתי כרגע, ואין לי פנאי לחפש בקונקורדנציה).
 

מם יוד

משתמש פעיל
כתיבה ספרותית
שטר, פסק, גזר, כתב הם חריגים.
אגב, כיום משתמשים בצורה של שטרות חוב ולא שטרי.
אם כי זו הצורה בתפילה
 

חגי פאהן

משתמש סופר מקצוען
מנוי פרימיום
עימוד ספרים
עיצוב גרפי
'אל מדינה ומדינה כִּכְתָבָהּ' (זה מה שעלה בדעתי כרגע, ואין לי פנאי לחפש בקונקורדנציה).
יפה, אבל זה לא מעיד על רבים. גם דְּבָרָהּ ביחידה הוא דִּבְרֵי ברבים.
 

אפכא מסתברא

משתמש סופר מקצוען
מוזיקה ונגינה
עריכה תורנית
לגבי כלל ופרט - לפי מה נקדו בספרא (ובכל המקומות שהעתיקו משם): 'כְּלָלֵיהֶן, פְּרָטֵיהֶן ודקדוקיהן'?
לא היה לי פנאי היום לעיין בקונקורדנציה, אבל כמדומני שאף אחת מהמלים ברשימה שלעיל אינה מופיעה במקרא בסמיכות רבים או בנטיית נוכחים/ות ונסתרים/ות רבים.
 

לוח אירועים וקורסים קרובים

למעלה