יד 2

 1. 050412
 2. noya
 3. אפיקים
 4. פנינה מ
 5. צבימן
 6. arcomer
 7. יוסי דויד
 8. יוסי דויד
 9. 1 היה אברהם
 10. ישראלי 2018
 11. ישראלי 2018
 12. אפיקים
 13. Mark 1
 14. תמר38