וירוס

  1. עיגול רבוע
  2. ישורון קובי
  3. תלת
  4. פופקו