וורד

 1. קופירייטה
 2. עיגול רבוע
 3. בר בי רב
 4. 7663329
 5. בר בי רב
 6. בר בי רב
 7. בר בי רב
 8. בר בי רב
 9. בר בי רב
 10. בר בי רב
 11. בר בי רב
 12. בר בי רב
 13. בר בי רב
 14. איציק הצדיק