וורד

 1. עיגול רבוע
 2. בר בי רב
 3. 7663329
 4. בר בי רב
 5. בר בי רב
 6. בר בי רב
 7. בר בי רב
 8. בר בי רב
 9. בר בי רב
 10. בר בי רב
 11. בר בי רב
 12. בר בי רב
 13. איציק הצדיק