תקלה

  1. basis20
  2. יבנה המקדש
  3. יוצרת כתיבה
  4. השראה פלוס
  5. מים רבים
  6. TGSh
  7. תפוז סיני
  8. עיגול רבוע