תקלה

  1. יבנה המקדש
  2. יוצרת כתיבה
  3. השראה פלוס
  4. מים רבים
  5. TGSh
  6. תפוז סיני
  7. עיגול רבוע