תקלה

  1. החובבנית
  2. השראה פלוס
  3. מים רבים
  4. TGSh
  5. תפוז סיני
  6. עיגול רבוע