תכנון

  1. מאכער
  2. יורי נולמן
  3. מעכאר
  4. פלונית מאמינה
  5. בימבמבום
  6. רקפת3
  7. tamis
  8. גיל קוליוק