טבלה

  1. יוסי דויד
  2. ז.רבינוביץ
  3. 7663329
  4. עיגול רבוע