טבלה

  1. יוסי דויד
  2. ז.רבינוביץ
  3. Rivka-Prog
  4. עיגול רבוע