סינטיק

  1. מרים יעל
  2. שאול יצחק
  3. חנוך בינר
  4. חנוך בינר