סקריפט

 1. ניוגראף
 2. ניוגראף
 3. ניוגראף
 4. ניוגראף
 5. ניוגראף
 6. אברהם
 7. ניוגראף
 8. ניוגראף
 9. בר בי רב
 10. בר בי רב
 11. גלעד82