ספירת העומר

  1. נ. פריד
  2. נ. פריד
  3. אלף אורות
  4. יוכבדא
  5. מ"ם
  6. תפילת רבים
  7. ממלמלת
  8. דוכסוסטוס
  9. אוטוטו