סמסונג

  1. יהודה מאיר .א.
  2. ירושלמית בנשמה
  3. בר בי רב
  4. msh