סמסונג

  1. אשר כותבת
  2. ירושלמית בנשמה
  3. בר בי רב
  4. msh