רק בבית המוסר אפשר לוותר 180 ש"ח בבקשה גברתי מצטער