פיתוח

 1. במקום שאין איש...
 2. GOV
 3. GOV
 4. GOV
 5. GOV
 6. GOV
 7. GOV
 8. GOV
 9. GOV
 10. פררו רושה
 11. GOV
 12. GOV
 13. GOV
 14. GOV
 15. GOV
 16. GOV
 17. GOV
 18. GOV
 19. GOV
 20. GOV