פתרון

  1. nuritf
  2. פרפר סגול
  3. יוצרת כתיבה
  4. ידידיה חבר